Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 10 aprilie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple cu tema: „Absorbția banilor comunitari – o catastrofă marca PSD - ALDE”  - ora 16,00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
16:00 19:00


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Fişier Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple cu tema: „Absorbția banilor comunitari – o catastrofă marca PSD - ALDE”.
 
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (b671/18.12.2017)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare. (b677/19.12.2017)
 3. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 9 alin. (2) - (6) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. (b679/19.12.2017)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social.    (b681/19.12.2017)
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (b690/21.12.2017)
 6. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în proprietatea publică a judeţului Tulcea. (b692/21.12.2017)
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2013 a energiei electrice şi a gazelor naturale. (b696/22.12.2017)
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 1 din anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe. (b3/17.01.2018)
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (b79/06.03.2018)
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale. (b116/26.03.2018)
3 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la  data de  3 aprilie 2018, a unor iniţiative legislative.
 1.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. (L458/13.11.2017)        
       2.  Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. (L465/13.11.2017)
4 Solicitările unor comisii permanente ale Senatului de a-și desfășura lucrările miercuri, 11 aprilie 2018, ora 9,30, în același timp cu plenul Senatului:
1. Solicitarea Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
2. Solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L164/19.03.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017. – adoptat de Camera Deputaţilor  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L161/19.03.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.
(termen de adoptare tacită: 14.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L122/19.02.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 11.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L544/11.12.2017 Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. - reexaminare/15.03.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de admitere (a legii)                                                  
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L63/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L42/02.02.2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.  – reexaminare/14.12.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
7 L71/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor local.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
8 L150/05.03.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
9 L73/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
10 L49/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
11 L59/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L43/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L77/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L100/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin. (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L102/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L34/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
6 L58/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L78/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
8 L61/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top