Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 aprilie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  23 - 28 aprilie  2018.    
 
2 Fişier Raportul final al anchetei parlamentare privind ”Situaţia deşeurilor în România”, desfășurată de Comisia pentru mediu, în temeiul Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă.
 
3 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
1.     Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226 – COM (2017) 793 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
2.     Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) – COM (2017) 794 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L506/27.11.2017 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 18.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică

(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

 
Adoptat
2 L40/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 al Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L44/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea art. 5 al Ordonanţei de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
4 L56/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
5 L33/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L60/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
7 L81/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
8 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
9 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
10 L160/19.03.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 14.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
11 L178/03.04.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României.
(termen de adoptare tacită: 21.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
12 L83/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566 din 2004.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
13 L113/12.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
14 L84/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru egalitatea de şanse
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
15 L67/05.02.2018 Propunerea legislativă privind alăptarea în spaţii publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
16 L39/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L35/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L55/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L138/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L139/19.02.2018 Propunerea legislativă privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale care activează pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
21 L111/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
22 L136/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L115/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
24 L110/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002  a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
26 L134/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L133/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L127/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
29 L135/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L128/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L131/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977. 
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Go to top