Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 aprilie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

 I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 30 aprilie – 5 mai 2018.    
 
2 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei - COM (2018) 127 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
3 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. (L96/05.02.2018)
punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi                                                                                            

II. INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L136/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
2 L114/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
3 L134/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
4 L65/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară

punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi
Respins
5 L101/05.02.2018 Propunerea legislativă - LEGE Anti-birocraţie.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară

punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi
Respins
6 L221/16.04.2018 Proiectul de lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 05.09.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară

punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi
 
Adoptat
7 L160/19.03.2018  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 14.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L178/03.04.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României.
(termen de adoptare tacită: 21.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L110/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
10 L166/26.03.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 17.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L180/03.04.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro.
(termen de adoptare tacită: 23.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
12 L111/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
13 L167/26.03.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.
(termen de adoptare tacită: 17.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L133/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
15 L169/26.03.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.
(termen de adoptare tacită: 17.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
16 L179/03.04.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului București.
(termen de adoptare tacită: 23.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
17 L177/03.04.2018 Proiectul de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.
(termen de adoptare tacită: 25.06.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L176/03.04.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
(termen de adoptare tacită: 25.06.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
19 L127/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L141/19.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Direcţia Apelor Argeş - Vedea Piteşti în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
21 L138/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
22 L139/19.02.2018 Propunerea legislativă privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale care activează pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
23 L128/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
24 L131/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L135/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L172/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:organică
 
27 L187/03.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de  Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
28 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
30 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
Go to top