Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 mai 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
-    Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi 
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  7- 12 mai  2018.    
 
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate - COM (2018) 93 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la:
- Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final
- Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare - COM (2018) 99 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

II.     INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L177/03.04.2018 Proiectul de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.
(termen de adoptare tacită: 26.06.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L181/03.04.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 29.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L211/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 03.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
4 L217/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 03.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
5 L231/16.04.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 06.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L222/16.04.2018 Proiectul de lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti.
(termen de adoptare tacită: 06.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L246/23.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
8 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
9 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                                  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
10 L201/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
(termen de adoptare tacită: 03.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
11 L192/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
12 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
Go to top