Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 07 mai 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI (transmisie radio)


18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (b65/27.02.2018)
  2. Propunerea legislativă privind destinaţia unor terenuri şi a construcţiilor edificate pe acestea. (b196/20.04.2018)
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (b213/26.04.2018)
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare,  la  data de  2 mai 2018, a unei iniţiative legislative.
  1.   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (L153/12.03.2018)
3 Fişier Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, republicat, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.
Raport: Comisia pentru Regulament
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L242/23.04.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.
(termen de adoptare tacită: 14.06.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L202/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social. 
(termen de adoptare tacită: 03.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L234/16.04.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei limbii macedonene.
(termen de adoptare tacită: 06.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L195/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L55/27.03.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. -  adoptat  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări capital
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L128/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
(termen de adoptare tacită: 14.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L141/19.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Direcţia Apelor Argeş - Vedea Piteşti în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 14.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L179/03.04.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului București.
(termen de adoptare tacită: 24.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L176/03.04.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
(termen de adoptare tacită: 26.06.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L208/10.04.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în proprietatea publică a judeţului Tulcea.
(termen de adoptare tacită: 03.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
6 L199/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.
(termen de adoptare tacită: 03.09.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L246/23.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
8 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L192/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
12 L172/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:organică
 
Adoptat
13 L187/03.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de  Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top