Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 septembrie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Intonarea Imnului Naţional.
- Deschiderea sesiunii ordinare a Senatului.
- Aprobarea programului de lucru al Senatului  pentru şedinţa din 3 septembrie 2018.  
- Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului
(pauză)
16:00 18:00
 (după pauză) 
- Aprobarea programului de lucru al Senatului  pentru perioada  4 – 8  septembrie 2018.  
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
17:00 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI 18:00 18:30


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Intonarea Imnului Naţional.
Deschiderea sesiunii ordinare a Senatului.
 
2 Aprobarea programului de lucru al Senatului din 3 septembrie 2018.
 
3 Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului.
(4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori)
 
4 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada  4 - 8 septembrie 2018.
 

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L278/07.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 06.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L277/07.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.
(termen de adoptare tacită: 06.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L374/18.06.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 18.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L396/25.06.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene.
(termen de adoptare tacită: 26.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L354/11.06.2018 Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin.– procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L314/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(termen de adoptare tacită: 20.09.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L336/04.09.2017 Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. - reexaminare/24.05.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 104/06.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Respins
8 L296/14.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
(termen de adoptare tacită: 13.09.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
9 L331/29.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
(termen de adoptare tacită: 26.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L339/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 02.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L342/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 02.10.2018)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI 

Go to top