Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Comisia pentru politică externă
din 12 septembrie 2018

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Şedinţa Comisiei pentru politică externă 12:30 nivel P1 sala Dimitrie Cantemir (Salonul Alb)
audierea domnului George-Cristian Maior, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii 13:00 nivel P1 sala Dimitrie Cantemir (Salonul Alb)


Capitol nou

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 COM(2018) 225 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală.  Aviz 13.9.2018
2 COM(2018) 371 final Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. .../2018 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”). Aviz 13.9.2018
3 COM(2018) 383 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Drepturi și valori”. 
 
Aviz 13.9.2018
4 COM(2018) 384 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului „Justiție”. Aviz 13.9.2018
5 COM(2018) 386 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului UE de luptă antifraudă. Aviz 12.9.2018
6 COM(2018) 460 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Aviz 12.9.2018
7 COM(2018) 461 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) Aviz 12.9.2018
8 COM(2018) 462 final Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom. Aviz 12.9.2018
9 COM(2018) 465 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III). Aviz 12.9.2018
10 COM(2018) 476 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului european de apărare. Aviz 12.9.2018
11 COM(2018) 302 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului. Aviz 12.9.2018
12 COM(2018) 303 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare). Aviz 12.9.2018
13 COM(2018) 338 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF. Aviz 12.9.2018
14 COM(2018) 471 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru azil și migrație. Aviz 12.9.2018
15 COM(2018) 472 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru securitate internă. Aviz 12.9.2018
16 COM(2018) 473 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize. Aviz 12.9.2018
17 COM(2018) 474 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal. Aviz 12.9.2018
Go to top