Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 24 septembrie 2018

Descriere De la Pana la Etaj Sala
- Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI  18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 17 septembrie 2018, a unei iniţiative legislative.
1. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcţionarii publici. (L295/14.05.2018)
2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale. (b305/11.09.2018)

II.  Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L315/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2018)                                      
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L310/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr. 273/2004.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2018)                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
3 L313/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.09.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
4 L390/25.06.2018 Proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  –procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
20.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L408/30.10.2017 Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.  - reexaminare/03.08.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) 
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
 Comisia economică, industrii şi servicii
 Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi
Adoptat
6 L319/29.05.2018 Proiectul de lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

pct. 6 ca urmare a solicitării în plen
 
Adoptat
7 L244/23.04.2018 Proiectul de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)          
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
8 L171/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
9 L408/28.06.2018 Proiectul de lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
10 L352/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L429/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 06.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
12 L438/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.
(termen de adoptare tacită: 09.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
13 L409/28.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 30.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
14 L437/09.07.2018 Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
15 L530/04.09.2018 Propunerea legislativă privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
16 L443/04.09.2018 Proiectul de lege "LEGEA TINERETULUI".
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
17 L343/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L364/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
19 L365/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

III.  Vot final

IV.   ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top