Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 septembrie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.  Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  1 – 6 octombrie 2018.    
 

2 Revocarea unui secretar al Biroului permanent al Senatului.

3 Alegerea unui secretar al Biroului permanent al Senatului.

4 Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. – COM (2018) 460 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) – COM (2018) 461 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile. – COM (2018) 353 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre. – COM (2018) 329 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341. – COM (2018) 354 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare). – COM (2018) 346 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme. – COM (2018) 391 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare. – COM (2018) 435 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr.912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE. – COM (2018) 447 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. – COM (2018) 390 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) – COM (2018) 341 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier PH COM subsidiaritate_19.pdf

II.     INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L324/29.05.2018 Propunerea legislativă privind întreţinerea animalelor de serviciu scoase din funcţiune şi care au aparţinut instituţiilor şi structurilor publice din România.
(termen de adoptare tacită: 27.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
2 L325/29.05.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Meseriilor.
(termen de adoptare tacită: 27.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L171/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Comisia pentru administraţie publică
  Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

4 L408/28.06.2018 Proiectul de lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

5 L352/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

6 L429/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 06.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
7 L438/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.
(termen de adoptare tacită: 09.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

8 L409/28.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 30.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

9 L437/09.07.2018 Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

10 L530/04.09.2018 Propunerea legislativă privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
21.11.2018)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
11 L343/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L364/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

13 L365/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

14 L418/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L417/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

16 L410/03.07.2018 Proiectul de lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

17 L369/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 114/1996 privind locuinţele.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

18 L368/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L402/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

20 L459/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L455/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L441/04.09.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L430/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L431/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L450/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L454/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

27 L457/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

28 L460/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L463/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

30 L456/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

31 L370/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

32 L423/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L422/03.07.2018 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

34 L379/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Go to top