Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 02 octombrie 2018

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple cu tema: „România sub orânduirea PSD – rușinea Europei la infrastructura de transport”  - ora 16,00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)

16:00 18:00
- Pauză
18:00 18:15
- ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Fişier Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple cu tema: „România sub orânduirea PSD – rușinea Europei la infrastructura de transport! (ora 16,00)
 
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (b493/25.09.2018)
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare. (b72/26.09.2018) adoptată tacit de Camera Deputaților
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. (b498/27.09.2018) adoptată tacit de Camera Deputaților
3 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 27 septembrie 2018, a unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. (L326/29.05.2018)    
  2.  Propunerea legislativă privind abrogarea alineatelor (3) şi (4) ale art. 25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. (L328/29.05.2018)          
4 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă privind parteneriatul civil. (L353/04.06.2018)                        
 
5 Solicitarea Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală de a-și desfășura lucrările miercuri, 3 octombrie 2018, ora 9,30, în același timp cu plenul Senatului.
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L414/03.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării şi securității.
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
2 L347/04.06.2018 Propunerea legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională cu privire la reţeaua electrică de interes naţional şi strategic.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
3 L351/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
4 L345/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
    Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
5 L346/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
6 L470/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen.
(termen de adoptare tacită: 17.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
7 L343/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
8 L411/03.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
9 L340/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
10 L436/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
(termen de adoptare tacită:  09.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru sănătate publică
 Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
11 L418/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
12 L417/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
13 L416/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea  Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la  24 noiembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru afaceri europene
                        Comisia pentru politică externă
                        Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 
14 L557/04.10.2016 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016  privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.- reexaminare/29.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392/06.06.2018) 
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură     
                       Comisia pentru administraţie publică
                        Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
15 L234/18.04.2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. - reexaminare/27.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 298/26.04.2018)  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
16 L439/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
17 L476/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
18 L361/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L388/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
20 L392/25.06.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
21 L438/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
22 L367/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Anului Cărţii în România.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
23 L365/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
24 L364/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
25 L368/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L369/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 114/1996 privind locuinţele.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L408/28.06.2018 Proiectul de lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
2 L352/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
3 L409/28.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.- procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 31.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
4 L437/09.07.2018 Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top