Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 octombrie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
- DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30

Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 11,30

10:30 12:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  8 – 13 octombrie 2018.    
 

2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (b493/25.09.2018)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare. (b72/26.09.2018) adoptată tacit de Camera Deputaților
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. (b498/27.09.2018) adoptată tacit de Camera Deputaților


3 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 27 septembrie 2018, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. (L326/29.05.2018)    
 2.  Propunerea legislativă privind abrogarea alineatelor (3) şi (4) ale art. 25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. (L328/29.05.2018)        


4 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil. (L353/04.06.2018)                        


5 Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare - COM (2018) 476 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom - COM (2018) 462 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane - COM (2018) 339 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor - COM (2018) 387 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune - COM (2018) 372 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM (2018) 439 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF - COM (2018) 338 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al ConsiliuluI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic - COM (2018) 349 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri - COM (2018) 331 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri - COM (2018) 279 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier PH COM subsidiaritate_20.pdf

II.      INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L414/03.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării şi securității.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L347/04.06.2018 Propunerea legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională cu privire la reţeaua electrică de interes naţional şi strategic. – procedură de urgență
 (termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L351/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
4 L345/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.  – procedură de urgență
  (termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Respins
5 L346/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L470/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen.
(termen de adoptare tacită: 17.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

7 L343/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

8 L411/03.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L340/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.
 (termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
  Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
10 L436/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
 (termen de adoptare tacită:  09.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru sănătate publică
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

11 L418/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor                                                                                              
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L417/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
 Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

13 L416/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea  Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la  24 noiembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor                                                                                      
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru afaceri europene
   Comisia pentru politică externă
   Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

14 L557/04.10.2016 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016  privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.   - reexaminare/29.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392/06.06.2018)  
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură     
   Comisia pentru administraţie publică
   Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

15 L234/18.04.2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.  - reexaminare/27.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 298/26.04.2018)  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
  Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

16 L439/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă.
 (termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

17 L476/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

18 L361/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L388/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 (termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

20 L392/25.06.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L438/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L367/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Anului Cărţii în România.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

23 L365/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

24 L364/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

25 L368/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.
 (termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L369/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 114/1996 privind locuinţele.
 (termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

27 L469/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019.
(termen de adoptare tacită: 17.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru afaceri europene
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

28 L370/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L471/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

30 L472/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

31 L473/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

32 L402/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L468/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.
(termen de adoptare tacită: 17.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

34 L389/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

35 L426/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
 Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

36 L427/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
 (termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

37 L480/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

38 L406/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

39 L478/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de      1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

40 L444/04.09.2018 Proiectul de lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

41 L403/25.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

42 L420/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

43 L424/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

44 L425/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

45 L430/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

46 L431/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

47 L450/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

48 L454/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

49 L457/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

50 L460/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

51 L456/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

52 L410/03.07.2018 Proiectul de lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

53 L423/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

54 L422/03.07.2018 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

55 L462/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

56 L453/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

57 L574/11.09.2018 Proiectul de lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

58 L578/11.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 391 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

59 L455/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

60 L459/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

61 L441/04.09.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

62 L463/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

63 L465/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

64 L467/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice şi pentru completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

65 L445/04.09.2018 Proiectul de lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

66 L487/04.09.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 51 din 7 iunie 1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispoziţiilor art. 62 alin. 1).
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

67 L548/04.09.2018
Propunerea legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române".
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 


68 L383/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 421 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

69 L379/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L408/28.06.2018 Proiectul de lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
2 L352/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 04.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
3 L409/28.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 31.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 L437/09.07.2018 Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
Go to top