Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 octombrie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI


18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 4 octombrie 2018, a unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (L339/04.06.2018)
  2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. (L412/03.07.2018)
2 Fişier Proiectul de Hotărâre pentru modificarea articolului 68 alin.(2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.
Raport: Comisia pentru Regulament
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L418/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L417/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L416/03.07.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea  Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru afaceri europene
                       Comisia pentru politică externă
                       Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L439/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L361/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
6 L388/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L436/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
(termen de adoptare tacită:  09.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru sănătate publică
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L438/09.07.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L358/11.06.2018 Propunerea legislativă de modificare şi completare a punctelor 20), 23) şi 27) ale articolului    2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L359/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L363/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L440/09.07.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
(sub rezerva depunerii raportului)
 
13 L383/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 421 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
  Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
14 L557/04.10.2016 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016  privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. - reexaminare/29.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392/06.06.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură     
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
15 L234/18.04.2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. - reexaminare/27.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 298/26.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Respins
16 L404/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
17 L367/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Anului Cărţii în România.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
18 L365/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
19 L364/11.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
20 L368/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
21 L369/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 114/1996 privind locuinţele.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
22 L370/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
23 L469/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019.
(termen de adoptare tacită: 17.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                      Comisia pentru afaceri europene
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
24 L468/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.
(termen de adoptare tacită: 17.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L389/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L474/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L578/11.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 391 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
28 L477/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ’’Sala Palatului” şi pentru modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
29 L479/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L405/25.06.2018 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua Naţională a Constructorului.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
31 L446/04.09.2018 Proiectul de lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
32 L580/11.09.2018 Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top