Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 octombrie 2018

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI (transmisie radio)

18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege  pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. (b517/08.10.2018)
  2. Proiectul de lege privind activitatea consulară. (b518/08.10.2018)
  3. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Româneşti. (b505/03.10.2018)
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 11 octombrie 2018, a unei iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România. (L440/09.07.2018)

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L589/17.09.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                      Comisia pentru afaceri europene
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L590/17.09.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L603/24.09.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1904 (2009), semnat la New York la 15 iunie 2017. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L605/24.09.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L298/14.05.2018 Propunerea legislativă privind registrul automatizat naţional cu privire la autorii contravenţiilor şi infracţiunilor sexuale, de hărţuire, sau asupra minorilor.
(termen de adoptare tacită: 15.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
  Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
6 L470/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen.
(termen de adoptare tacită: 17.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L347/20.05.2008 Legea pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. - reexaminare/02.08.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                      Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
8 L382/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. - adoptată de Camera Deputaţilor  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
9 L635/27.12.2016 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. - reexaminare/29.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 312/09.05.2018)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                      Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală   
                     Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
10 L199/04.04.2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. – reexaminare/06.07.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 432/21.06.2018)  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L387/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L471/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
13 L472/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L473/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
15 L402/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
16 L476/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
17 L401/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
18 L392/25.06.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
19 L403/25.06.2018 Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
20 L475/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
21 L481/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
22 L482/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
23 L221/16.04.2018 Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. - reexaminare/16.07.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 455/04.07.2018) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
24 L480/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L406/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L478/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L586/17.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import a României Exim Bank-S.A.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L420/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L424/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
30 L425/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L410/03.07.2018 Proiectul de lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
32 L423/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
33 L422/03.07.2018 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
34 L419/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Art. 5, Art. 6, Art. 30, Art. 33, Art. 69, Art. 81, Art. 105, Art. 122, Art. 128 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
35 L426/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L392/10.10.2017 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. - reexaminare/05.10.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 452/04.07.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor        
Comisie fond: Comisia pentru constituționalitate
                       Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top