Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 17 octombrie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar)
- ora 12,00
10:30 13:00


 DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  22  – 27 octombrie 2018

II.     INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L466/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.  26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L464/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L393/25.06.2018 Proiectul de lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L444/04.09.2018 Proiectul de lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
5 L513/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
6 L503/04.09.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor art. 38 alin. 3 din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
7 L456/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L449/04.09.2018 Proiectul de lege pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L572/11.09.2018 Proiectul de lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
10 L558/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
11 L552/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
12 L462/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
13 L538/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr. 20/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L497/04.09.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
15 L564/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei limbii romani.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
16 L550/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 47 din Legea locuinţei nr. 114/1996.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
17 L561/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (7) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
18 L453/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
19 L574/11.09.2018 Proiectul de lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
20 L549/04.09.2018 Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
21 L563/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
22 L485/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
23 L455/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
24 L459/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
25 L441/04.09.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
26 L544/04.09.2018 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
27 L494/04.09.2018 Propunerea legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conţin o proporţie mai mică de 95% de origine animală.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
28 L509/04.09.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
29 L463/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
30 L465/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
31 L467/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice şi pentru completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
32 L445/04.09.2018 Proiectul de lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
33 L448/04.09.2018 Proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
34 L488/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
22.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
35 L487/04.09.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 51 din 7 iunie 1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispoziţiilor art. 62 alin. 1).
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
36 L452/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
37 L526/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
38 L534/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
39 L518/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
40 L533/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
41 L496/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
42 L577/11.09.2018 Propunerea legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
43 L498/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
44 L486/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
45 L495/04.09.2018 Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
46 L484/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
47 L575/11.09.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
48 L576/11.09.2018 Proiectul de lege privind Fondul de compensare a investitorilor.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
49 L519/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
50 L529/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) și alin. (2) din Legea apelor nr.107/1996.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
51 L508/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. h), alin. (1), art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
52 L500/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
53 L491/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
54 L492/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
55 L548/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române".
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
56 L583/11.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
57 L524/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
58 L379/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
59 L163/19.03.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L428/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
2 L516/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
3 L446/04.09.2018 Proiectul de lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L580/11.09.2018 Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L430/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
6 L431/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Comisia economică, industrii şi servicii
    Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
7 L450/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L454/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L457/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
10 L460/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L537/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L461/04.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
Go to top