Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 octombrie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
1.     Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018. (b540/16.10.2018)
2.     Proiectul de lege privind sistemul public de pensii. (b547/19.10.2018)
 
2 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
1.     Proiectul de lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare. (L394/25.06.2018)
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L604/24.09.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru afaceri europene
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L602/24.09.2018 Proiectul de lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L600/24.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 12.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L104/08.05.2017 Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. - reexaminare/26.06.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.356/30.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L447/04.09.2018 Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
6 L568/04.09.2018 Propunerea legislativă privind declasificarea unor documente.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
  Comisia pentru administraţie publică
  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinara
Adoptat
7 L498/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
8 L534/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L518/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L533/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L496/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul  unitar de pensii publice. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
12 L529/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) și alin. (2) din Legea apelor nr.107/1996.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
13 L519/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
14 L486/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
15 L553/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
16 L517/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
17 L539/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
18 L577/11.09.2018 Propunerea legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
19 L452/04.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L526/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
21 L502/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 
22 L524/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L420/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
2 L424/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L425/03.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 01.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L587/17.09.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L562/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
6 L433/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L601/24.09.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.
(termen de adoptare tacită: 08.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
8 L434/09.07.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr .208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 07.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică  
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L444/04.09.2018 Proiectul de lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
10 L513/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L572/11.09.2018 Proiectul de lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
12 L497/04.09.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
13 L550/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 47 din Legea locuinţei nr. 114/1996.
(termen de adoptare tacită: 22.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top