Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 19 decembrie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)
 

I.  Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 24 – 31 decembrie 2018
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. (b687/14.12.2018)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (b689/14.12.2018) – respinsă de Camera Deputaţilor
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (b519/09.10.2018)
 4. Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (b523/09.10.2018)
 5. Propunerea legislativă privind dialogul social. (b526/10.10.2018)
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (b530/10.10.2018)
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. (b531/10.10.2018)
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 57 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. (b539/16.10.2018)
 9. Propunerea legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 104/2016. (b541/17.10.2018)
3 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona: 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de renunţare la schimbarea sezonieră a orei şi de abrogare a Directivei 2000/84/CE - COM (2018) 639 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/XXX [guvernanța uniunii energetice] având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană - COM (2018) 744 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
4 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2019 - Îndeplinirea promisiunilor făcute și pregătirea pentru viitor - COM (2018) 800 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L655/12.11.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                      Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L514/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.
(termen de adoptare tacită: 19.12.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L681/19.11.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
                      Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
(RETRIMIS LA COMISIE - prin modificarea ordinii de zi)
4 L505/04.09.2018 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (4) al art. 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.
(termen de adoptare tacită: 19.12.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L678/19.11.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
(termen de adoptare tacită: 07.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L634/23.11.2015 Legea pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/31.05.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L695/26.11.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții.
(termen de adoptare tacită: 14.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L250/03.05.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. - reexaminare/09.11.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 560/18.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Comisia pentru constituţionalitate      
                     Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L672/12.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L675/12.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L708/03.12.2018 Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
12 L673/12.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (11) şi alin. (12) ale art. 29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
13 L648/05.11.2018 Propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I".- adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
Adoptat
14 L491/20.11.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. - reexaminare/19.07.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 451/28.06.2018)                                                                  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
Adoptat
15 L669/12.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
16 L670/12.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                      Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L685/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
18 L690/19.11.2018 Propunerea legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
19 L679/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
20 L378/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 82 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
21 L170/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
22 L338/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
23 L343/26.05.2010 Propunerea legislativă – Legea educaţiei naţionale. – respinsă de  Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
24 L671/12.11.2018 Propunerea legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L668/12.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L691/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L682/19.11.2018 Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L684/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
29 L688/19.11.2018 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L662/12.11.2018

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

31 L698/26.11.2018 Propunerea legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale.
(termen de adoptare tacită: 14.03.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
32 L701/26.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
(termen de adoptare tacită: 14.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
33 L618/08.10.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

III.    Vot final

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L592/17.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                              
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L340/26.05.2010 Propunerea legislativă privind învăţământul preuniversitar. – respinsă de  Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L341/26.05.2010 Propunerea legislativă privind statutul personalului didactic. – respinsă de  Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L342/26.05.2010 Propunerea legislativă privind învăţământul superior. – respinsă de  Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L124/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
6 L656/12.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală. - respinsă de Camera Deputaţilor                                           
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L657/12.11.2018 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
Go to top