Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 februarie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
16:00 18:00
- Intonarea Imnului Naţional.
- Deschiderea sesiunii ordinare a Senatului.
- Aprobarea programului de lucru al Senatului  pentru şedinţa din 4 februarie 2019.  
- Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului.

 (Pauză)
ŞEDINŢA BIROULUI PERMANENT NOU ALES

ȘEDINȚA Comitetului liderilor grupurilor parlamentare

16:50 17:00
(după pauză)

 - Aprobarea programului de lucru al Senatului  pentru perioada  5 – 9  februarie 2019.  
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
17:00 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI
18:00 18:30


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Intonarea Imnului Naţional.
Deschiderea sesiunii ordinare a Senatului.
 
2 Aprobarea programului de lucru al Senatului din 4 februarie 2019.
 
3 Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului.
(4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori)
4 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada  5 - 9 februarie 2019.
 
5 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (b509/03.10.2018)
6 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Republicată. (L696/26.11.2018)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996. (L697/26.11.2018)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (L699/26.11.2018)
 4. Propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (L700/26.11.2018)
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L703/26.11.2018)
 6. Proiectul de lege privind Codul aerian. (L692/26.11.2018)
 7. Propunerea legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor. (L709/03.12.2018)
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (L710/03.12.2018)
 9. Propunerea legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Estului".. (L711/03.12.2018)
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de război. (L712/03.12.2018)
punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L685/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.
(termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L690/19.11.2018 Propunerea legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia.
(termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
  Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L689/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
(termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L686/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1), lit. a) şi b) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
(termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L691/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
6 L682/19.11.2018 Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii.
(termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru administraţie publică
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
7 L684/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
 (termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
8 L688/19.11.2018 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri.
(termen de adoptare tacită: 05.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
9 L702/26.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
10 L698/26.11.2018 Propunerea legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L701/26.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI 

Go to top