Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 19 iunie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:00
   Lucrări în PLENUL SENATULUI
10:00 13:00
- Proiect de hotărâre privind vacantarea unor mandate de senator.
  Pauză: orele 10,15 - 10,30
 (după pauză)

- Validarea unor mandate de senator și depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor

- Dezbaterea punctelor înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,00)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Proiect de hotărâre privind vacantarea unor mandate de senator.
 
 Pauză (orele 10,15 – 10,30)
 

Fişier Pr H vacantare.pdf
2 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator.

Fişier ph vacantare mandat senator.pdf
3 Validarea unor mandate de senator și depunerea jurământului de credință față de țară și popor.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 

Fişier ph validare.pdf
4 Alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului.

(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

5 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 24 - 29 iunie 2019.

6 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. (b131/04.04.2019)
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. (b154/10.04.2019)
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României. (b155/10.04.2019)
  4. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist". (b159/15.04.2019)
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. (b162/15.04.2019)


7 Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația – COM (2019) 126 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup Semestrul european 2019: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 -  COM (2019) 150 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier ph COM consultare_13.pdf

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L284/11.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.09.2019)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L269/03.06.2019 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2018. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor prioritate legislativă a Guvernului                                                                                              
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L218/06.05.2019 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Raport de admitere cu amendamente admise          
Caracterul legii: organică

(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
 

Adoptat
4 L629/22.10.2018 Legea privind sistemul public de pensii. -  reexaminare/13.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.138/13.03.2019) - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
     Comisia pentru constituţionalitate
     Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică    

(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)    
 

Respins
5 L206/06.05.2019 Propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
      Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
      Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

Respins
6 L209/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
7 L196/06.05.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

8 L202/06.05.2019 Propunerea legislativă privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul salarial.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

9 L210/06.05.2019 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
10 L213/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere       
Caracterul legii: organică
 

11 L189/06.05.2019 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                       
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

12 L200/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 şi 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                           
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

13 L211/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

14 L207/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L199/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                           
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

16 L208/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                           
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

17 L216/06.05.2019 Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

18 L204/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L195/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

20 L217/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală                          
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

21 L203/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (30) şi (345) ale art. 9 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L212/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L194/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

24 L224/28.05.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 21.06.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii                          
                       Raport de admitere            
Caracterul legii: ordinară
 

25 L226/28.05.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 22.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

26 L144/01.04.2019 Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). – adoptat tacit de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

27 L142/26.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. – reexaminare/23.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145/13.03.2019) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

28 L302/14.05.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. – reexaminare/27.03.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 146/13.03.2019)  – procedură de urgență  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise    
Caracterul legii: organică
 

29 L707/03.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

30 L339/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. – reexaminare/02.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică     
 

31 L435/06.11.2017 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum si pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. -  reexaminare/15.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.141/13.03.2019)     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital      
                       Raport de respingere (a legii)         
Caracterul legii: ordinară
 

32 L262/03.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
(termen de adoptare tacită: 28.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L263/03.06.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 28.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

34 L246/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea art. 146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

35 L256/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea art. 32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

36 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

37 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

38 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L187/06.05.2019 Proiectul de lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. – prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                       Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

2 L188/06.05.2019 Proiectul de lege privind activitatea de emitere de monedă electronică. - prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

3 L146/01.04.2019 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

4 L147/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată de Camera Deputaţilor - reluare vot în condițiile art.143 din Regulamentul Senatului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

5 L183/03.04.2018 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

6 L165/19.03.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

7 L377/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

8 L137/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                      Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

9 L375/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

10 L156/15.04.2019 Proiectul de lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia. – adoptat de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

11 L145/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

12 L733/17.12.2018 Propunerea legislativă privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

13 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Go to top