Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 septembrie 2019

Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
10:30 13:00
Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada 16 – 21 septembrie 2019.    
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 7 septembrie 2019, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. (L236/28.05.2019)                                  
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic. (L239/28.05.2019)                      
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) ale articolului 16, precum  şi  a Anexei din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016. (L241/28.05.2019) 
 4.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România Nr. 466/2004. (L242/28.05.2019)
 5.   Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral. (L243/28.05.2019)
 6.   Propunerea  legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă. (L244/28.05.2019)     
 7. Propunerea  legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. (L248/28.05.2019)
 8.   Propunerea legislativă privind suspendarea permisului auto. (L250/28.05.2019)      
 9.   Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (L254/28.05.2019)
 10. Propunerea  legislativă pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art. 32 alin. (1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (L257/28.05.2019)
 11. Propunerea  legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. (L259/28.05.2019)  
3 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, din Legea nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale. (b172/04.06.2019)
 2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. (b209/27.06.2019)
 
 
4 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (b400/02.09.2019)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. (b401/02.09.2019)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (b402/02.09.2019)
 4.   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ”Prima casă”, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a  acestuia. (b403/02.09.2019)
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. (b404/02.09.2019)
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  (b405/02.09.2019)
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. (b406/02.09.2019)
 8. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (b407/02.09.2019)
 9. Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative.  (b408/02.09.2019)
 10. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 și a Legii contabilității nr.82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate. (b409/02.09.2019)
5 Fişier Numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.
Aviz comun: Comisia pentru cultură şi media
                         Comisia pentru politică externă
 
6 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. - COM (2019) 208 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
7 Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică. (L406/04.09.2019)   
8 Solicitările unor comisii permanente ale Senatului de a-și desfășura lucrările în același timp cu plenul Senatului:
 1. Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 9,00 - Comisia pentru sănătate publică
 2. Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 9,30 - Comisia pentru mediu
9 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (L271/03.06.2019)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (L273/03.06.2019
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar. (L274/03.06.2019)       

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L87/05.02.2019 Legea pentru modificarea art.9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău.  - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 384/29.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)        
Caracterul legii: organică
2 L560/04.09.2018 Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 331/21.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
3 L437/06.11.2017 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.  -reexaminare/13.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.140/13.03.2019)
 Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                          Comisia pentru constituţionalitate
                          Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
    Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară    
 
4 L306/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
5 L229/28.05.2019 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 
6 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
7 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
8 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
9 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
10 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L282/11.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Go to top