Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 septembrie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI 10:30 13:00
 Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada 23 – 28 septembrie 2019.    
 
2 Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică. (L406/04.09.2019)   
3 Solicitările unor comisii permanente ale Senatului de a-și desfășura lucrările în același timp cu plenul Senatului:
  1. Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 9,00 - Comisia pentru sănătate publică
  2. Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 9,30 - Comisia pentru mediu
4 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. -  COM (2019) 208 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
5 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei - Supraveghere consolidată - Grecia - COM (2019) 170 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II. INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L450/04.09.2019 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 12 Octombrie – Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L484/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
 (sub rezerva depunerii raportului)
 
3 L485/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
4 L486/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
5 L487/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ”Prima casă”, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
    Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
6 L488/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
7 L489/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
    Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L490/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
9 L491/10.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
10 L492/10.09.2019 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
11 L493/10.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 și a Legii contabilității nr.82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
12 L220/28.05.2019 Proiectul de lege - LEGEA TURISMULUI. - prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
 22.09.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
13 L328/01.07.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L330/01.07.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
(termen de adoptare tacită: 23.09.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii                          
                       Raport  de admitere
Caracterul legii: ordinare
 
Adoptat
15 L311/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 alin.(5) din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
16 L560/04.09.2018 Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 331/21.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru constituţionalitate
                      Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
17 L407/27.06.2016 Legea privind statutul personalului feroviar. - reexaminare/21.06.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
                      Raport de admitere  (a legii)
Caracterul legii: organică
 
18 L87/05.02.2019 Legea pentru modificarea art.9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 384/29.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)        
Caracterul legii: organică
 
19 L437/06.11.2017 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. - reexaminare/13.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.140/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru constituţionalitate
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară    
 
20 L229/28.05.2019 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 
21 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
22 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
23 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
24 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
25 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
26 L282/11.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
27 L341/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 29.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L302/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
29 L299/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L314/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
31 L303/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
32 L295/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură                          
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
33 L306/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                            Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
34 L307/18.06.2019 Propunerea legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene. 
(termen de adoptare tacită:28.09.2019)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                           Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
                            Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
35 L309/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.227 din   8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită:  28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                            Raport  de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
36 L315/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                        
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
37 L305/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
38 L358/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
39 L362/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
(termen de adoptare tacită:18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
40 L367/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Go to top