Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 septembrie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI 10:30 13:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2019.     

2 Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Uniunea Europeană și Asia Centrală: noi oportunități pentru un parteneriat mai puternic – JOIN (2019) 9 final  
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Raportul comun către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Planului de acțiune vizând mobilitatea militară – JOIN (2019) 11 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier JOIN - consultare.pdf

II.   Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L291/18.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                            Raport de respingere
Caracterul legii: organică

punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi

Respins
2 L293/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
                         Comisia pentru mediu
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L34/05.02.2019 Legea pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. – reexaminare/08.07.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) – procedură de urgență     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală                           
                         Raport de admitere (a legii)          
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L272/03.06.2019 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.– procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Comisia pentru sănătate publică
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
(sub rezerva depunerii raportului)
punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi

5 L334/03.07.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje.
(termen de adoptare tacită: 27.09.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru mediu                   
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L294/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
7 L304/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
(sub rezerva depunerii raportului)
 

8 L316/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L400/04.09.2019 Propunerea legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al Statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
10 L312/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

11 L297/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

12 L313/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

13 L318/24.06.2019 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
04.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

14 L299/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
15 L339/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 29.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
16 L285/18.06.2019 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită:
28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

17 L337/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

18 L344/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici.
(termen de adoptare tacită: 30.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
19 L340/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice.
(termen de adoptare tacită: 29.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei                            
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

20 L343/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României.
(termen de adoptare tacită: 30.09.2019)                                                                          
Comisie fond: Comisia pentru politică externă                           
                         Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii:  ordinară
 

21 L295/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură                          
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L305/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L303/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L302/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L341/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 29.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L300/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

27 L314/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

28 L290/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L307/18.06.2019 Propunerea legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

30 L309/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită:  28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere (+amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

31 L306/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

32 L315/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                        
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L298/18.06.2019 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

34 L163/12.06.2017 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. - 12.11.2018 (dezbatere potrivit art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţia României, republicată)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

35 L660/24.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

36 L618/08.10.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

37 L266/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

38 L268/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

39 L437/06.11.2017 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. - reexaminare/13.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.140/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară    
 

40 L407/27.06.2016 Legea privind statutul personalului feroviar. – reexaminare/21.06.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
                         Raport de admitere  (a legii)
Caracterul legii: organică
 

41 L87/05.02.2019 Legea pentru modificarea art.9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 384/29.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de respingere (a legii)        
Caracterul legii: organică
 

42 L349/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

43 L352/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală                           
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

44 L358/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

45 L362/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
(termen de adoptare tacită:18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

46 L367/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

47 L356/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                          
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

48 L374/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

49 L350/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

50 L361/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

51 L335/04.09.2019 Proiectul de lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii                
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

52 L347/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

53 L364/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

54 L369/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei                          
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

55 L360/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

56 L401/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

57 L458/04.09.2019 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român". - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

58 L383/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

59 L376/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

60 L381/04.09.2019 Propunerea legislativă privind cerinţele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari şi  construcţiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

61 L389/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

62 L390/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate".
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

63 L348/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

64 L354/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

65 L355/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

66 L359/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

67 L229/28.05.2019 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 

68 L363/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

69 L445/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

70 L379/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                          
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

71 L391/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

72 L471/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

73 L404/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

74 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

75 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

76 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

77 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

78 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

79 L282/11.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Go to top