Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 octombrie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE (se depun în scris)
Lucrări în PLENUL SENATULUI
10:30 13:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
Lucrări în COMISIILE PERMANENTE


DECLARAȚII POLITICE (se depun în scris)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 28 octombrie – 2 noiembrie 2019.

2 Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Finalizarea pregătirilor pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 1 noiembrie 2019 – COM (2019) 394 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii; Situația actuală și posibile etape ulterioareCOM (2019) 163 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Orientări referitoare la Regulamentul privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană - COM (2019) 250 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM consultare_3.pdf
3 Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune - COM (2019) 461 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro - COM (2019) 354 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM subsidiaritate_5.pdf
4 Informare privind răspunsurile Comisiei Europene la opinia Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona.

(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

5 Raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții în trimestrul al III-lea din 2019.
 

Fişier petitii_2.pdf

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L477/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
(termen de adoptare tacită: 02.11.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise  (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

Adoptat
2 L635/27.12.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. - reexaminare/02.07.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 383/29.05.2019)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală   
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 

3 L76/05.02.2019 Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.  – reexaminare/15.07.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                          Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

4 L371/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                          Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

5 L267/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

6 L592/07.11.2016 Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

7 L110/18.02.2019 Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. - reexaminare/30.07.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru mediu
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară

Respins
8 L123/15.05.2017 Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate. - reexaminare/12.07.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 393/05.06.2019) - procedură de urgență                                                      
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
9 L317/29.05.2018 Legea privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040". - reexaminare/12.07.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 404/06.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
10 L437/06.11.2017 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. - reexaminare/13.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.140/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară    
 

Respins
11 L87/05.02.2019 Legea pentru modificarea art.9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 384/29.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de respingere (a legii)        
Caracterul legii: organică
 

12 L302/14.05.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. – reexaminare/27.03.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 146/13.03.2019)  – procedură de urgență  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport suplimentar de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

13 L506/27.11.2017 Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative. - reexaminare/31.07.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 531/18.07.2018) – procedură de urgență 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

14 L163/12.06.2017 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. - 12.11.2018 (dezbatere potrivit art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţia României, republicată)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

15 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
    Raport de respingere
Caracterul legii: organică


16 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                             
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
    Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

18 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

19 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor          
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
    Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

20 L229/28.05.2019 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                          
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 

21 L282/11.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                            Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

22 L529/02.10.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                           Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Go to top