Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 noiembrie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI  18:15 19:45


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 25 -30 noiembrie 2019.
 


2 Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2018.
 

Fişier PH executie buget.PDF
3 Proiect de hotărâre privind vacantarea unei funcții de secretar al Biroului permanent al Senatului.
 

4 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la  30 octombrie, 2, 6 și 20 noiembrie 2019, a unor iniţiative legislative.
 1.   Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996. (L502/16.09.2019)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. (L504/16.09.2019)
 3. Propunerea legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical. (L506/16.09.2019)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L507/16.09.2019
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România. (L508/16.09.2019)
 6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.  (L513/16.09.2019)
 7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.  (L514/16.09.2019)
 8. Propunerea legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. (L440/04.09.2019)
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (L385/04.09.2019)
 10. Proiectul de lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri.  (L516/23.09.2019)
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L519/23.09.2019)
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.  (L522/23.09.2019)       
 13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. (L532/07.10.2019)
 14. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995. (L533/07.10.2019)
 15. Propunerea legislativă pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată înafara spațiului comunitar. (L534/07.10.2019)
 16. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. (L535/07.10.2019)
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L536/07.10.2019)
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. (L537/07.10.2019).


5 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. (L551/28.10.2019)adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
 2. Proiectul de lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie", dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019. (L552/28.10.2019)adoptat de Camera Deputaţilor 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L553/28.10.2019)
 4. Propunerea legislativă privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor). (L554/28.10.2019)
 5. Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție. (L558/28.10.2019)
 6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L559/28.10.2019)
 7. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011. (L560/28.10.2019)
 8. Propunerea legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate. (L564/28.10.2019)
 9. Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol. (L568/12.11.2019)
 10. Propunerea legislativă privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală. (L574/12.11.2019)
 11. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. (L577/12.11.2019)
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. (L581/12.11.2019)
 13. Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit. (L584/12.11.2019)
 14. Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive. (L585/12.11.2019)
 15. Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. (L586/12.11.2019)
 16. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul. (b476/08.10.2019)
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol. (b478/09.10.2019)
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018. (b479/09.10.2019)
 19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura. (b483/15.10.2019)
 20. Propunerea legislativă privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. (b484/15.10.2019)
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (b486/15.10.2019)


II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L539/14.10.2019 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău.–adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L542/14.10.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
3 L499/16.09.2019 Proiectul de lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L544/21.10.2019 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
(termen de adoptare tacită: 04.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                         Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
5 L206/02.03.2007 Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea  si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. – reexaminare/27.11.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

6 L163/12.06.2017 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. - 12.11.2018 (dezbatere potrivit art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţia României, republicată)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

7 L124/07.02.2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere       
Caracterul legii: organică
 

Respins
8 L1025/22.12.2006 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  – respinsă  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere       
Caracterul legii: organică
 

Respins
9 L584/31.10.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
10 L382/21.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 303 din 28 iunie 2004, republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                        
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
11 L160/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
12 L531/07.10.2019 Propunerea legislativă privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere       
Caracterul legii: organică
 

Respins
13 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
14 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor - reluare vot
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

2 L635/27.12.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. - reexaminare/02.07.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 383/29.05.2019)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală   
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 

Adoptat
3 L76/05.02.2019 Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. – reexaminare/15.07.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)               
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Respins
4 L371/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
5 L267/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L87/05.02.2019 Legea pentru modificarea art.9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 384/29.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de respingere (a legii)        
Caracterul legii: organică
 

Respins
7 L302/14.05.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. – reexaminare/27.03.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 146/13.03.2019)  – procedură de urgență  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport suplimentar de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins
8 L506/27.11.2017 Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative. - reexaminare/31.07.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 531/18.07.2018) – procedură de urgență 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top