Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 decembrie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple cu tema:
” Guvernare PNL - numele tău este AUSTERITATE”
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI (se depun în scris)


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Fişier Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple cu tema: ”Guvernare PNL - numele tău este AUSTERITATE”
(se dezbate după punctele 1-3 de la Secțiunea a-II-a - INIȚIATIVE LEGISLATIVE)

 
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (b554/09.12.2019)
3 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 4 decembrie 2019, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție. (L548/21.10.2019)                                              

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L600/02.12.2019 Proiectul de lege pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene". - procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 17.02.2020)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                           
                            Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L552/28.10.2019 Proiectul de lege pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiție", dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la București la 6 iunie 2019. – adoptat de Camera Deputaţilor - procedură de urgență   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 Fişier Proiectul de hotărâre privind bugetul Senatului României pe anul 2020.
 
4 L561/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
5 L592/07.11.2016 Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
    Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
     Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
6 L584/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
7 L585/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
8 L586/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
9 L583/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de creanțe.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
10 L556/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare și pentru modificarea Legii 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
11 L554/28.10.2019 Propunerea legislativă privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor).
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
12 L555/28.10.2019 Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
13 L553/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
14 L559/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                          
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
15 L560/28.10.2019 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
16 L567/12.11.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
17 L571/12.11.2019 Propunerea legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor- reluare vot
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
2 L206/02.03.2007 Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea  si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. – reexaminare/27.11.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaţilor  - reluare vot 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței)
Caracterul legii: organică
 

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top