Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 decembrie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
- DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
 - Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 16–21 decembrie 2019.    
 

2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 4 decembrie 2019, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție. (L548/21.10.2019)                                             


3 Informare privind răspunsul Comisiei Europene la opinia Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona.
 

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L623/09.12.2019 Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                           Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

Respins
2 L681/19.11.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei. - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L228/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 881 - art. 888 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct. 45 al art. I şi a art. II, art. III, art. VI din Legea nr. 207/2018 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 şi a pct. 3 şi 4 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018. - adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                            Raport de respingere                
Caracterul legii: organică
 

Respins
4 L561/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
5 L584/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L585/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
7 L586/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L583/12.11.2019 Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de creanțe.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L592/07.11.2016 Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

10 L556/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare și pentru modificarea Legii 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

11 L554/28.10.2019 Propunerea legislativă privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor).
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L555/28.10.2019 Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

13 L553/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

14 L559/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                          
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L560/28.10.2019 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011.
(termen de adoptare tacită: 11.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

16 L567/12.11.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

17 L571/12.11.2019 Propunerea legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

18 L587/26.11.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024.
(termen de adoptare tacită: 13.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L574/12.11.2019 Propunerea legislativă privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

20 L579/12.11.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

21 L568/12.11.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L573/12.11.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L580/12.11.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media                           
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

24 L577/12.11.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 26.12.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L397/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

26 L611/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări             
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

27 L612/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări             
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

Respins
Go to top