Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 10 februarie 2020

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada 10 – 15 februarie 2020.
 

2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. (L7/04.02.2020)
 2. Propunerea legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași. (L32/04.02.2020)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. (L33/04.02.2020)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L35/04.02.2020)
 5. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesuluide restituire a terenurilor către foștii proprietari. (L36/04.02.2020)
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L39/04.02.2020)
 7. Propunerea legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. (L40/04.02.2020)
 8. Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România. (L42/04.02.2020)
 9. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (L48/04.02.2020)
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. (L50/04.02.2020)
 11. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. (L55/04.02.2020)
 12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. (L56/04.02.2020)
 13. Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L57/04.02.2020)
 14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011.(L58/04.02.2020)
 15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice. (L59/04.02.2020
 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 63 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale. (b17/03.02.2020)
 17. Propunerea legislativă privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România. (b18/03.02.2020)


3 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. (b619/31.12.2019)


4 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 11, 13, 18 și 26 decembrie 2019, respectiv 27 ianuarie, 4 și 6 februarie 2020, a unor iniţiative legislative.
 1.   Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L553/28.10.2019)
 2. Propunerea legislativă privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor). (L554/28.10.2019)  
 3. Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă.  (L555/28.10.2019)          
 4.   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare și pentru modificarea Legii 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. (L556/28.10.2019) 
 5.   Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor specificate a fi implementate la nivel național de Regulamentul UE nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  (L557/28.10.2019)        
 6.   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L559/28.10.2019)
 7.   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011. (L560/28.10.2019)
 8.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.  (L565/28.10.2019)                                             
 9. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024. (L587/26.11.2019)
 10. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord. (L588/26.11.2019)
 11. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Românității Balcanice. (L562/28.10.2019)                                              
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (L567/12.11.2019)
 13. Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol. (L568/12.11.2019)
 14. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (L569/12.11.2019)
 15. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. (L570/12.11.2019) 
 16. Propunerea legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (L571/12.11.2019)
 17. Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul României, care se întorc în țară. (L572/12.11.2019) 
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (L573/12.11.2019)
 19. Propunerea legislativă privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală. (L574/12.11.2019)
 20. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. (L575/12.11.2019)
 21. Propunerea legislativă pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal. (L576/12.11.2019)                                      
 22. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. (L577/12.11.2019)
 23. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice. (L578/12.11.2019)                                             
 24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public. (L579/12.11.2019)              
 25. Propunerea legislativă pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. (L580/12.11.2019)
 26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006. (L582/12.11.2019)
 27. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul. (L589/26.11.2019)
 28. Propunerea legislativă privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România. (L590/26.11.2019)                                                                                                                                                                                                                
 29. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol. (L591/26.11.2019)
 30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018. (L592/26.11.2019)
 31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L593/26.11.2019)                                     
 32. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura. (L594/26.11.2019)
 33. Propunerea legislativă privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. (L595/26.11.2019)   
 34. Propunerea legislativă privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.  (L596/26.11.2019)
 35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L597/26.11.2019)
 36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. (L598/26.11.2019)
 37. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. (L599/26.11.2019)
 38. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţa feroviară. (b565/11.12.2019
 39. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (b568/11.12.2019)
 40.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. (L616/02.12.2019)
 41. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaţilor și a Senatului, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.  (L617/02.12.2019
 42. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (L620/02.12.2019)
 43. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii. (L621/02.12.2019
 44. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Satului Românesc. (L622/02.12.2019)
 45. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. (L4/04.02.2020)
 46. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(5) indice 1 şi (6) indice 1 din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art.II din Ordonanţa Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor si sistemelor informatice. (L5/04.02.2020)
 47. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane. (L6/04.02.2020)


5 Raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții în trimestrul al IV – lea 2019.
 

Fişier raport petitii_9.pdf

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L17/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare.
(termen de adoptare tacită: 10.02.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L18/04.02.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene.
(termen de adoptare tacită: 11.02.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L159/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 L607/02.12.2019 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mai 2018. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor                            
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură                                           
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L20/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
(termen de adoptare tacită: 17.02.2020)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L21/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România".
(termen de adoptare tacită: 17.02.2020)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
7 L23/04.02.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 17.02.2020)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

8 L1/13.01.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 18.02.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere (a proiectului de lege privind respingerea ordonanței)  cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
9 L163/12.06.2017 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.- 12.11.2018 (dezbatere potrivit art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţia României, republicată)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

10 L468/05.09.2016 Propunerea legislativă  privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

11 L633/29.10.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

12 L130/19.02.2018 Legea pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.  – reexaminare/24.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.147/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
13 L47/05.02.2018 Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu.  - reexaminare/07.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 538/25.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

14 L752/17.12.2018 Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate. - reexaminare/07.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 537/25.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru administraţie publică
   Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

15 L550/11.09.2008 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – reexaminare/06.03.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

16 L643/27.12.2016 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. - reexaminare/20.07.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 377/31.05.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

17 L139/25.03.2019 Legea pentru modificarea art.30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.  – reexaminare/22.11.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

18 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
 

19 L595/17.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 33, alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

20 L613/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport          
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

21 L615/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                               
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 

III.    Vot final

IV.   ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top