Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 19 februarie 2020


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 11:00 12:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 24 – 29 februarie 2020.
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu “Pregătirea Conferinței privind Viitorul Europei” - COM (2020) 27 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
3 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar. (b61/12.02.2020) - adoptată tacit de Camera Deputaților
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției. (b62/12.02.2020) - adoptată tacit de Camera Deputaților
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. (b63/12.02.2020) - adoptată tacit de Camera Deputaților

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L81/17.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate.
(termen de adoptare tacită: 14.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a proiectului de lege privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 
Respins
2 L30/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.94 din Legea nr.1/2011 a educației naționale. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
3 L64/10.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 63 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale.- procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

​​​​​​​(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
4 L65/10.02.2020 Propunerea legislativă privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
5 L550/28.10.2019 Proiectul de lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, la data de 14 octombrie 2016. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
6 L618/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.
(termen de adoptare tacită: 19.02.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
7 L372/04.09.2019 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. – reexaminare/17.01.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
8 L139/25.03.2019 Legea pentru modificarea art.30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. – reexaminare/22.11.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
9 L137/25.03.2019 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – reexaminare/28.01.2020 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
10 L752/17.12.2018 Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate. - reexaminare/07.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 537/25.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru administraţie publică
   Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
11 L47/05.02.2018 Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu.  - reexaminare/07.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 538/25.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
12 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
 
13 L595/17.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 33, alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
14 L613/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport          
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
15 L615/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                               
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
16 L11/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L32/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                         Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
18 L48/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L8/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L550/11.09.2008 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – reexaminare/06.03.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
21 L643/27.12.2016 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. - reexaminare/20.07.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 377/31.05.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
22 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
23 L549/28.10.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
24 L397/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
25 L611/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări             
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
26 L161/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
27 L611/02.10.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
28 L304/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L391/10.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – respinsă de Camera Deputaţilor.
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
30 L602/02.12.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi       
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L609/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională      
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
32 L614/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                          
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
33 L498/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
34 L608/02.12.2019 Propunerea legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                          
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
Go to top