Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 23 aprilie 2020


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
10:00


I. INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L185/06.04.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID – 19.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
    Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L190/06.04.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L191/06.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L166/24.03.2020 Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2020)    
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
    Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins

     II.  Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 10, 19,  27 martie, respectiv 3 , 8, 18 și 22 aprilie 2020, a unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (L69/17.02.2020) 
 2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale. (L72/17.02.2020)
 3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. (L75/17.02.2020)                                                                                                                                                                                                
 4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L79/17.02.2020) 
 5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L8/04.02.2020)
 6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale. (L29/04.02.2020)                                      
 7. Propunerea legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași. (L32/04.02.2020)
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. (L33/04.02.2020)                                                                    
 9. Propunerea legislativă pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020. (L34/04.02.2020)
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L35/04.02.2020
 11. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari. (L36/04.02.2020)                             
 12. Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer. (L37/04.02.2020)
 13. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat. (L38/04.02.2020)                                                   
 14. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L39/04.02.2020)
 15. Propunerea legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. (L40/04.02.2020)
 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. (L44/04.02.2020)                                          
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.361 lit.c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. (L45/04.02.2020)
 18. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. (L46/04.02.2020)
 19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor. (L47/04.02.2020)
 20. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (L48/04.02.2020)
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. (L49/04.02.2020)   
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. (L50/04.02.2020)                                 
 23. Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989”. (L52/04.02.2020)
 24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. (L53/04.02.2020)
 25. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. (L54/04.02.2020)                                                                                                           
 26. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. (L56/04.02.2020)
 27. Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L57/04.02.2020)                                                                              
 28. Propunerea legislativă pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011. (L58/04.02.2020)                                                    
 29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice. (L59/04.02.2020)
 30. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004. (L89/02.03.2020)    
 31. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. (L7/04.02.2020)  
 32. Propunerea legislativă privind Codul administrativ. (L88/24.02.2020)
 33. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L142/24.03.2020)
 34. Propunerea legislativă privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă. (L94/09.03.2020)
 35. Propunerea legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L95/09.03.2020)
 36. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal. (L98/09.03.2020)
 37. Propunerea legislativă privind meșteșugarii tradiționali din România. (L99/09.03.2020)                                                   
 38. Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog. (L100/09.03.2020)                                             
 39. Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”. (L101/09.03.2020)
 40. Propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România”. (L102/09.03.2020)
 41. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L103/09.03.2020)
 42. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. (L104/09.03.2020)
 43. Propunerea legislativă privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult. (L105/09.03.2020)
 44. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante. (L106/09.03.2020)
 45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (L107/09.03.2020)   
 46. Propunerea legislativă privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare.  (L108/09.03.2020)
 47. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată.  (L109/09.03.2020)                
 48. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  (L110/09.03.2020)
 49. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  (L111/09.03.2020)                                                     
 50. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (L112/09.03.2020)
 51. Propunerea legislativă privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă. (L113/09.03.2020)
 52. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (L114/09.03.2020)
 53. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal.  (L115/09.03.2020)                              
 54. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. (L116/09.03.2020)
 55. Propunerea legislativă privind regimul ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane. (L117/09.03.2020)
 56. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise. (L118/09.03.2020)                                
 57. Propunerea legislativă privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală. (L119/09.03.2020)
 58. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare.  (L120/09.03.2020)
 59. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.  (L121/09.03.2020)
 60. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului.  (L122/09.03.2020)
 61. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciilor de piață. (L123/09.03.2020)
 62. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului. (L124/09.03.2020)
 63. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.  (L125/09.03.2020)              
 64. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. (L126/09.03.2020)
 65. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult.  (L127/09.03.2020)
 66. Propunerea legislativă privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc.  (L128/09.03.2020)
 67. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.  (L129/09.03.2020)                 
 68. Propunerea legislativă - Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L130/09.03.2020)
 69. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.  (L131/09.03.2020)
 70. Propunerea legislativă privind Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE". (L132/09.03.2020)                                      
 71. Propunerea legislativă - Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare.  (L133/09.03.2020)                        
 72. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (L134/09.03.2020)                          
 73. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.  (L135/09.03.2020)
 74. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (L136/09.03.2020)
 75. Propunerea legislativă pentru adoptarea statutului personalului din Transport Public Regulat Urban şi Metropolitan. (L137/09.03.2020)
 76. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.  (L138/09.03.2020)                            
 77. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L139/09.03.2020)
 78. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L140/09.03.2020)
 79. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. (L141/09.03.2020)
Go to top