Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 28 aprilie 2020

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
15:00


  1.  INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L187/06.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.
(termen de adoptare tacită: 29.04.2020)   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

2 L188/06.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 29.04.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L206/09.04.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2020)  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 L178/30.03.2020 Propunerea legislativă privind prevenția și depistarea precoce a diabetului.
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)    
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
5 L92/02.03.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L161/24.03.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
7 L202/06.04.2020 Propunerea legislativă privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2020)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L150/24.03.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2020)           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
9 L164/24.03.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2020)    
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
10 L156/24.03.2020
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2020)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
11 L606/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                          
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
12 L145/24.03.2020 Propunerea legislativă privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
13 L192/06.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2020) 
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
 Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
14 L189/06.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
    Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
15 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și Eurogroup - Răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 112 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 

Fişier PH-COM 112 din2020.pdf
Adoptat
16 L205/09.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.
(termen de adoptare tacită: 06.05.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                           Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)

 

Adoptat
17 Modificări în componenţa nominală a unor comisii permanente.
 

Adoptat
Go to top