Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 10 iunie 2020


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online) 11:00
Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


    I.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L322/26.05.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare. 
(termen de adoptare tacită: 23.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                           Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)

 
2 L324/26.05.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică.
(termen de adoptare tacită: 20.06.2020)  
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L321/26.05.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012. 
 (termen de adoptare tacită: 17.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L290/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                            Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
5 L86/17.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise (+amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 
Adoptat
6 L251/27.04.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. – adoptat tacit de Camera Deputaților 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                       
    Raport suplimentar de admitere (a proiectului de lege privind respingerea  ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L291/11.05.2020 Propunerea legislativă privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                            Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
8 L297/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                            Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
9 L280/11.05.2020 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                            Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)
 
10 L296/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                            Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 
11 L300/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                          Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                            Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
12 L302/18.05.2020 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                            Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
13 L325/26.05.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.
(termen de adoptare tacită: 23.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                            Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L294/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                            Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
15 L298/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale şi restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                            Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
16 L139/25.03.2019 Legea pentru modificarea art.30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. – reexaminare/22.11.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) – procedură de urgență            
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
    Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
17 L314/18.05.2020 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019. – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                            Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
18 L315/18.05.2020 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti. – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                          Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                            Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
19 L317/18.05.2020 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat Lillafured la 12 octombrie 2017, și semnat de România la aceeași dată, la Convenţia-cadru privind protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu
  Comisia pentru politică externă
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
20 L242/27.04.2020 Proiectul de lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980.   – adoptat tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                          Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                            Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
21 L236/27.04.2020 Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998.  – adoptat tacit de Camera Deputaților                                                         
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
22 L247/27.04.2020 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016. – adoptat tacit de Camera Deputaților                                                              
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru afaceri europene
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
23 L249/27.04.2020 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018.  – adoptat tacit de Camera Deputaților                                                
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru afaceri europene
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
24 L362/09.06.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară. - adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
25 L313/18.05.2020 Propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru mediu
    Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                           Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
26 L350/02.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.
 (termen de adoptare tacită: 27.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
Go to top