Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 23 iunie 2020

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 12:00
Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


I.     INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L280/11.05.2020 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.        
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
2 L293/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru digitalizarea administraţiei publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                                 
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
3 L346/02.06.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19. 
(termen de adoptare tacită: 25.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
    Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L344/02.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.
(termen de adoptare tacită: 26.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu amendamente admise  (+amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
5 L345/02.06.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice. 
(termen de adoptare tacită: 27.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
    Raport suplimentar de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
6 L296/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
7 L347/02.06.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al Prim-Ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia.
(termen de adoptare tacită: 27.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
8 L361/09.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2020 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
(termen de adoptare tacită: 04.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L739/17.12.2018 Legea pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. - reexaminare/01.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 420/03.07.2019)  
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport suplimentar de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
10 L337/26.05.2020 Propunerea legislativă pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri şi construcţiilor.
(termen de adoptare tacită: 09.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
11 L329/26.05.2020 Propunerea legislativă privind comercializarea masei lemnoase.
(termen de adoptare tacită: 09.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Comisia pentru mediu
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
12 L330/26.05.2020 Propunerea legislativă privind exploatarea masei lemnoase.
(termen de adoptare tacită: 09.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
  Comisia pentru mediu
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
13 L332/26.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008.
(termen de adoptare tacită: 09.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
14 L336/26.05.2020 Propunerea legislativă  pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
 (termen de adoptare tacită: 09.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
15 L369/15.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A. 
(termen de adoptare tacită: 10.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
16 L181/30.03.2020 Legea pentru suspendarea rambursării creditelor. – reexaminare/03.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 155/06.05.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
17 L179/30.03.2020 Legea pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României.  – reexaminare/15.05.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 154/06.05.2020)     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară

Respins
18 L506/04.09.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  – reexaminare/11.03.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 56/05.02.2020)                 
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
19 L78/05.02.2019 Legea pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  – reexaminare/11.03.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 58/12.02.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
20 L184/15.04.2019 Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. – reexaminare/20.03.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară

Respins
21 L488/20.11.2017 Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  – reexaminare/21.10.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 439/10.07.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
22 L47/05.02.2018 Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu.  - reexaminare/07.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 538/25.09.2019)  
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru administraţie publică
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins
23 L752/17.12.2018 Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate.  - reexaminare/07.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 537/25.09.2019)  
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru administraţie publică
  Comisia pentru transporturi şi infrastructură
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins
24 L237/27.04.2020 Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.  – adoptat tacit de Camera Deputaților                                 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru politică externă
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
25 L328/26.05.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:organică
 

Adoptat
26 L243/27.04.2020 Propunerea legislativă pentru completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
27 L327/26.05.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
28 L343/02.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 25.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
29 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind identitatea administratorului de active pentru fondul comun de provizionare, în conformitate cu articolul 212 din Regulamentul financiar 2018/1046 -  COM (2020) 130 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 130.PDF
30 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Addendum la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice - COM (2020) 132 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 132.PDF
31 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile 2018/0178 (COD) și de modificare a Regulamentului 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare - COM (2020) 155 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene

 

Fişier com 155.PDF
32 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 198 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 198.PDF
33 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament de punere în aplicare al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 -  COM (2020) 199 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 199.PDF
34 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 201 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 

 

Fişier com 201.PDF
35 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de acordare a unui sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 186 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 186.PDF
36
Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului  de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluționării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 197 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 197.PDF
37 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice - COM (2020) 93 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

Fişier com 93.PDF
38 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică - COM (2020) 94 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

Fişier com 94.PDF
39 Informări privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona

Fişier scris Com Europ .pdf
Go to top