Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 30 iunie 2020

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 10:30
Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


    I.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L301/18.05.2020 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L273/04.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007.
(termen de adoptare tacită: 02.09.2020)   
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii               
                          Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)
 

3 L368/15.06.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor Programe Naționale.
(termen de adoptare tacită: 10.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L370/15.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României.
(termen de adoptare tacită: 11.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L83/17.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                           
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

6 L371/15.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii.
 (termen de adoptare tacită: 11.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
7 L354/02.06.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. 
(termen de adoptare tacită: 16.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                           
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L353/02.06.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – adoptat tacit de Camera Deputaților                     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale              
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
9 L364/09.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. – adoptat de Camera Deputaţilor                                       
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                          Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
10 L380/15.06.2020 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
(termen de adoptare tacită: 29.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
11 L378/15.06.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.
(termen de adoptare tacită: 29.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                          
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
12 L372/15.06.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 11.09.2020)   
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                           Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
13 L384/18.06.2018 Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                            
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

Adoptat
14 L286/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002. - respinsă de Camera DeputaţilorComisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
   Comisia pentru politică externă
    Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
15 L311/18.05.2020 Propunerea  legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
16 L266/04.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului.– adoptată tacit de Camera Deputaților 
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
17 L373/15.06.2020 Propunerea legislativă privind completarea Legii Cadru nr.69/2000.
(termen de adoptare tacită: 29.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
18 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei - COM (2020) 125 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 125.PDF
19 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 în ceea ce privește statisticile comunitare din domeniul migrației și al protecției internaționale - COM (2020) 153 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 153.PDF
20 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Ajustare tehnică în ceea ce privește instrumentele speciale pentru 2020 [articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f) din Regulamentul nr.1311/2011 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020] - COM (2020) 173 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier com 173.PDF
21 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu privind cea de-a doua evaluare a aplicării restricției temporare privind călătoriile către UE - COM (2020) 222 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 222.PDF
22 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM (2020) 102 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 102.PDF
23 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE – Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE - COM (2020) 50 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 50.PDF
24 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Semestrul European 2020 - Pachetul de primăvară:
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Semestrul European 2020: Recomandări specifice fiecărei țări - COM (2020) 500 final
- Recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2020 - COM (2020) 523 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 500 com523.PDF
25 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. Readucerea naturii în viețile noastre - COM (2020) 380 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 380.PDF
26 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic - COM (2020) 381 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

Fişier com 381.PDF
27 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la  Comunicarea interpretativă a Comisiei privind aplicarea cadrelor contabile și prudențiale pentru facilitarea creditării bancare în UE - Sprijinirea întreprinderilor și a gospodăriilor în contextul COVID-19 - COM (2020) 169 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 169.PDF
28 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la:
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a Planului de redresare pentru Europa - COM (2020) 442 final
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație - COM (2020) 456 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 442 com 456.PDF
29 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020 - COM (2020) 440 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 440.PDF
30 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de  Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/797 și a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadei lor de transpunere - COM (2020) 179 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 179.PDF
31 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina - COM (2020) 137 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 137.PDF
32 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 310 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 310.PDF
33 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență - COM (2020) 408 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 408.PDF
34 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize - COM (2020) 450 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 450.PDF
35 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la  Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune - COM (2020) 452 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 452.PDF
36 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate - COM (2020) 404 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 404.PDF
37 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) - COM (2020) 447 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 447.PDF
38 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare, de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului - COM (2020) 459 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 459.PDF
39 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - COM (2020) 206 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 206.PDF
40 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 223 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 223.PDF
41 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”) - COM (2020) 405 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 405.PDF
42 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii - COM (2020) 220 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 220.PDF
43 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru tranziție justă - COM (2020) 453 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 453.PDF
44 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 - COM (2020) 233 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 233.PDF
45 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - COM (2020) 225 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 225.PDF
46 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic - COM (2020) 409 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 409.PDF
47 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce priveşte resursele suplimentare şi măsurile de implementare excepţionale în temeiul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistenţă pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei (REACT-EU) - COM (2020) 451 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 451.PDF
48 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului  de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă - COM (2020) 460 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 460.PDF
49 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.2017/1601 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanţiei FEDD şi a Fondului de garantare FEDD - COM (2020) 407 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 407.PDF
50 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar - COM (2020) 461 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier COM 461.PDF
Go to top