Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 septembrie 2020


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online)
12:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


    I.    Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Fişier Proiect de hotărâre privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2019.
 
2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituționale. (b418/16.07.2020)
3 L529/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L509/20.08.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de spijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 09.09.2020)                                                                                                                        
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital     
                          Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
5 L508/20.08.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri.
(termen de adoptare tacită: 09.09.2020)                                                                                                                         
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere (a proiectului de lege privind respingerea ordonanței)  cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
6 L562/01.09.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
7 L482/31.07.2020 Propunerea legislativă pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi echipamente electrice şi electronice de uz casnic.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L483/31.07.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L485/31.07.2020 Propunerea legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care îşi doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L488/31.07.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)
   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L511/20.08.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene.
(termen de adoptare tacită: 17.09.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L499/10.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii.
 (termen de adoptare tacită: 24.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport  de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
13 L503/10.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L542/20.08.2020 Proiectul de lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România Ia Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” şi Rezoluţia nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
15 L479/31.07.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 
Adoptat
16 L480/31.07.2020 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua Naţională a Martiriului Românesc.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
17 L481/31.07.2020 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş. 
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
18 L487/31.07.2020 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2020)   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 
Respins
19 Modificări în componența nominală a unor comisii permanente.

 

    II.        Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Fişier Informare privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona.
Go to top