Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 30 septembrie 2020


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 13:00
 Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


    I.    Inițiative legislative

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L507/20.08.2020 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L586/07.09.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere (a proiectului de lege privind respingerea ordonanței) cu  amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
3 L518/20.08.2020 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L519/20.08.2020 Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate "Locuinţe pentru tinerii români".
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L512/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru acordarea de servicii medicale la distanță.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L539/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile şi pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr.107/1996.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Comisia pentru sănătate publică
    Raport de admitere cu  amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L515/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L531/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială. 
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport suplimentar de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L524/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 (termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L521/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
11 L520/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
12 L517/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 (termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
13 L513/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
14 L564/01.09.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 
(termen de adoptare tacită: 15.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 
 
Adoptat
15 L459/04.09.2019 Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.  – reexaminare/16.09.2020 (la solicitarea Preşedintelui României) - procedură de urgență        
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
16 L585/07.09.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online. 
 (termen de adoptare tacită: 30.09.2020)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
  Raport de admitere cu  amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
17 L530/20.08.2020 Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al Oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
 Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
18 L533/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor, şi simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
 (termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu  amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
19 L540/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
20 L522/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(prelungire termen de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile)
 
21 L525/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru darea în administrarea consiliilor locale a bunurilor imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară.
 (termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(prelungire termen de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile)
 
22 L527/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(prelungire termen de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile)
 
23 L528/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov".
(termen de adoptare tacită: 03.10.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(prelungire termen de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile
24 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM(2020) 403 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
25 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piaţă feroviară durabilă, în contextul pandemiei COVID-19 - COM (2020) 260 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
26 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 -  COM (2020) 261 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

        II.        Note,  informări şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Fişier Informare privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona.
Go to top