Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 28 decembrie 2020


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online) 15:00
Dezbaterea punctelor înscrise în ordinea de zi


ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor.
 

LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor (L90/02.03.2020)                                                                                
2 L90/02.03.2020       Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                          
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise   
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 
3 L626/12.10.2020 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti, la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                            Comisia pentru politică externă
                            Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L478/31.07.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor                                    
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere (a proiectului de lege privind respingerea ordonanței)  cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Note, informări şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 15 octombrie -  25 decembrie 2020, a unor iniţiative legislative.
 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.  (L565/01.09.2020)
 2. Propunerea legislativă privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României.  (L567/01.09.2020)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic.  (L575/01.09.2020)
 4.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de preşedinte al României.  (L566/01.09.2020)
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.  (L568/01.09.2020)
 6.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (L614/05.10.2020)
 7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate. (L615/05.10.2020)
 8. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.  (L601/21.09.2020)                                   
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor. (L602/21.09.2020)                                
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.  (L603/21.09.2020)
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  (L604/21.09.2020)
 12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.  (L605/21.09.2020
 13. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.  (L606/21.09.2020)                                  
 14. Propunerea legislativă privind impozitarea zero a industriei HoReCa.  (L607/21.09.2020)
 15. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.  (L625/12.10.2020)
 16. Propunerea legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (L612/29.09.2020)
 17. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. (L634/20.10.2020)
 18. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane. (L635/20.10.2020)
 19. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". (L636/20.10.2020)    
 20. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19. (L637/20.10.2020)
 21. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice. (L638/20.10.2020)
 22. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță. (L639/20.10.2020)
 23. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015.  (L619/05.10.2020)  
 24. Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  (L620/05.10.2020)                                                      
 25. Propunerea legislativă pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române.  (L621/05.10.2020
 26. Propunerea legislativă pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active. (L622/05.10.2020
 27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.  (L623/05.10.2020)
 28. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2020 pentru  modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere. (L658/09.11.2020)
 29. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2020 privind  instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. (L659/09.11.2020)
 30.   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru  modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii  publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. (L660/09.11.2020)
 31. Proiectul de lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții. (L624/12.10.2020)
 32. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.  (L629/12.10.2020)
 33. Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.  (L630/12.10.2020)
 34. Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.  (L631/12.10.2020)
 35.  Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua naţională a demnităţii cetăţenilor români, a luptei împotriva corupţiei, abuzurilor şi injustiţiei.  (L632/12.10.2020)  
 36. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene. (L661/09.11.2020)
 37. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. (L662/09.11.2020)     
 38. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi. (L663/09.11.2020)
 39. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. (L664/09.11.2020
 40.   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. (L665/09.11.2020)
 41. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. (L666/09.11.2020)
 42. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală. (L667/09.11.2020)
 43. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.  (L668/09.11.2020)
 44. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale. (L669/09.11.2020)
 45. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului. (L670/09.11.2020)
 46. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică. (L657/09.11.2020)
 47. Proiectul de lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte. (L633/20.10.2020)
 48. Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România. (L642/20.10.2020)
 49. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (L643/20.10.2020)                                                                                      
 50. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. (L644/20.10.2020)
 51.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. (L645/20.10.2020)
 52. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 (republicată) privind locuinţele. (L646/20.10.2020)
 53. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.  (L647/20.10.2020)
 54. Propunerea legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general şi naţional puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administraţia publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat. (L648/20.10.2020)                                        
 55. Propunerea legislativă privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal. (L649/20.10.2020)
 56. Propunerea legislativă privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor. (L650/20.10.2020)
 57. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. (L651/20.10.2020)
 58. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L652/20.10.2020)
 59. Propunerea legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora. (L653/20.10.2020)
 60. Propunerea legislativă pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004. (L654/20.10.2020)
 61. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.154, 182, 210, 211 şi 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal. (L655/20.10.2020)
 62. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. (L685/09.11.2020)
 63. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului  nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a  carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea,  controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii. (b645/09.11.2020)
 64. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. (b646/09.11.2020)  
 65. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului. (b662/13.11.2020)
 66. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (b674/19.11.2020)                                                    
 67. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. (b675/20.112020)
 68.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învățământ şi în unităţile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. (b676/20.11.2020)
 69. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. (b677/20.11.2020)
 70. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan. (b711/25.11.2020
 71. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României. (b712/25.11.2020)
 72. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici. (b716/26.11.2020)
Go to top