Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 10 martie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (la sediul Senatului) 09:30 10:30
DECLARAȚII POLITICE (la sediul Senatului) 10:30 11:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 12:00
 - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


I.  ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (orele  9,30 – 10,30)

II. DECLARAȚII POLITICE (orele 10,30 - 11,30)

III. Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L628/12.10.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptat  tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
    Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                          Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

2 L275/04.05.2020 Legea privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile. - reexaminare/28.09.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 591/14.07.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

3 L206/09.04.2020 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  – reexaminare/15.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 240/03.06.2020)   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise 
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

4 L643/27.12.2016 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.  - reexaminare/20.07.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 377/31.05.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu  amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)
 

5 L464/24.07.2020 Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016.  - reexaminare/26.10.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)  – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

6 L207/09.04.2020 Legea privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale. – reexaminare/15.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 242/03.06.2020) 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

7 L429/06.07.2020 Legea privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.  - reexaminare/03.11.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 724/07.10.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

8 L415/04.09.2019 Legea pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea.   - reexaminare/19.10.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 640/23.09.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

9 L158/24.03.2020 Legea pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria).  - reexaminare/19.10.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 680/30.09.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru politică externă
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

10 L469/04.09.2019 Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea.- reexaminare/19.10.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 636/23.09.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

11 L468/05.09.2016 Propunerea legislativă  privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

12 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor            
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

13 L595/17.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                               
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

14 L477/31.07.2020 Propunerea legislativă privind protecția civilă. respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

15 L397/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

16 L611/02.10.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L466/04.09.2019 Legea privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel naţional. - reexaminare/07.09.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 587/14.07.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

18 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE – COM (2020) 660 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier PH COM.pdf
Go to top