Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 martie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 16:00
Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- Vot final (ora 17,00)


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 - Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 20 martie 2021, a unei iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. (L32/23.02.2021)


II. Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L628/12.10.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptat  tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
2 L275/04.05.2020 Legea privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile. - reexaminare/28.09.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 591/14.07.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Respins
3 L206/09.04.2020 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. – reexaminare/15.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 240/03.06.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise 
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

4 L643/27.12.2016 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. - reexaminare/20.07.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 377/31.05.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)
 

5 L464/24.07.2020 Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016. - reexaminare/26.10.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)  – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

6 L207/09.04.2020 Legea privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale. – reexaminare/15.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.242/03.06.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
7 L429/06.07.2020 Legea privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. - reexaminare/03.11.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 724/07.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Respins
8 L415/04.09.2019 Legea pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea. - reexaminare/19.10.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 640/23.09.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
9 L158/24.03.2020 Legea pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria).  - reexaminare/19.10.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 680/30.09.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru politică externă
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)

Respins
10 L469/04.09.2019 Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea. - reexaminare/19.10.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 636/23.09.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
11 L468/05.09.2016 Propunerea legislativă  privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

12 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor            
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

13 L595/17.09.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                            
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)
 

14 L477/31.07.2020 Propunerea legislativă privind protecția civilă. respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
15 L397/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
16 L611/02.10.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
17 L466/04.09.2019 Legea privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel naţional.  - reexaminare/07.09.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 587/14.07.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Respins
18 L41/01.03.2021 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 14.04.2021)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
19 L39/01.03.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
20 L84/17.02.2020 Propunerea legislativă pentru abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
21 L85/17.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 (vot final)


Adoptat
22 L55/16.03.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19. – adoptat de Camera Deputaților


23 L37/01.03.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenți de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale.
(termen de adoptare tacită: 25.03.2021)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
24 L42/01.03.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2021)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
25 L43/01.03.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2021)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
26 L25/15.02.2021 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică.
(termen de adoptare tacită: 31.03.2021)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
27 L46/08.03.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2021)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
28 L33/23.02.2021 Proiectul de lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 08.04.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu un amendament admis (+amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
29 L616/05.10.2020 Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică. – reexaminare/28.12.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere  (a legii privind aprobarea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

30 L131/22.05.2017 Legea pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. - reexaminare/24.02.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.60/26.01.2021) - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică

 

31 L530/20.08.2020 Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al Oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea.   - reexaminare/05.02.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 901/16.12.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară


 

32 L565/28.10.2019 Legea pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.  - reexaminare/25.11.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.771/22.10.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară

 

33 L373/15.06.2020 Legea pentru completarea Legii  educației fizice și sportului nr.69/2000. - reexaminare/28.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 903/16.12.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      

 

34 L599/14.09.2020 Legea privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.   - reexaminare/27.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 875/09.12.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      
 

35 L295/11.05.2020 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. - reexaminare/20.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.846/18.11.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      
 

36 b23/09.02.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. 


Go to top