Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 29 martie 2021


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 16:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- Vot final (ora 17,00)


           I. Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L616/05.10.2020 Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică.  – reexaminare/28.12.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
 Raport de admitere  (a legii privind aprobarea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)
 
2 L131/22.05.2017 Legea pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. - reexaminare/24.02.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.60/26.01.2021) - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Comisia pentru constituţionalitate
  Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
(vot final)
 
3 L530/20.08.2020 Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al Oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea.   - reexaminare/05.02.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 901/16.12.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 
4 L565/28.10.2019 Legea pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.  - reexaminare/25.11.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.771/22.10.2020)       
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      
(vot final)
 
5 L373/15.06.2020 Legea pentru completarea Legii  educației fizice și sportului nr.69/2000. - reexaminare/28.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 903/16.12.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      
(vot final)
6 L599/14.09.2020 Legea privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.   - reexaminare/27.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 875/09.12.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      
(vot final)
 
7 L295/11.05.2020 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.  - reexaminare/20.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.846/18.11.2020)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
 Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
 Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară     
 (vot final)
 
8 b23/09.02.2021
Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal.
(vot asupra solicitării de dezbatere a propunerii legislative cu procedură de urgență)
9 L50/08.03.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. 
(termen de adoptare tacită: 21.04.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
10 L90/02.03.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L38/01.03.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat de Camera Deputaţilor                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
12 L385/18.06.2018 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.  – reexaminare/18.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 64/23.01.2019) - adoptată de Camera Deputaţilor     
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități
 Comisia pentru constituţionalitate
 Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
13 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 - COM (2020) 712 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
14 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 - COM (2020) 824 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
15 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol - COM (2020) 791 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
16 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Digitalizarea justiției în Uniunea Europeană – O panoplie de posibilități - COM (2020) 710 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
17 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea justiției în UE - o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-2024 - COM (2020) 713 final            
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
18 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027 - COM (2020) 758 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
19 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală - JOIN (2020) 22 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
20 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Pachetul de toamnă privind Semestrul European 2021:
 • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul și Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2021: evaluare generală - COM (2020) 750 final;
 • Recomandare de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2020) 746 final;
 • Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2021 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2020) 745 final;
 • Propunere de Raport Comun privind ocuparea forței de muncă a Comisiei și Consiliului - COM (2020) 744 final;
 • Comunicare a Comisiei către Consiliu - Situația bugetară a României - COM (2020) 752 final.
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
21 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie a UE privind valorificarea potențialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic - COM (2020) 741 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
22 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai - COM (2020) 662 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
23 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind uniunea securității - COM (2020) 605 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
24 L641/20.10.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. - adoptată de Camera Deputaţilor                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)
 
Go to top