Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 aprilie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 16:00
- Numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.(la sediul Senatului)
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- Vot final (ora 17,00)


  I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 - Numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Aviz: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi
(Votul este secret și se exprimă prin buletine)

Fişier aviz Consiliu de monitorizare.pdf
2 - Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 21 aprilie 2021, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina. (L47/08.03.2021)                                      
 2. Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții privind dezvoltarea infrastructurii rutiere ”Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca-Pașcani-Bacău-Focșani-Buzău-Ploiești-București”. (L48/08.03.2021)


3 - Informare referitoare la Hotărârea Biroului permanent nr.13/26 aprilie 2021 privind sancționarea doamnei senator Diana Iovanovici-Șoșoacă.
 

           II.  Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L710/03.12.2018 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  - reexaminare/18.03.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.70/03.02.2021)      
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
  Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru mediu
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
2 L582/11.09.2018 Legea pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.  - reexaminare/09.11.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
3 L101/12.04.2021 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977.   - procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 26.05.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)

Adoptat
4 L74/22.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale.
 (termen de adoptare tacită: 05.05.2021)                                                         
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere cu amendamente admise  (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L49/08.03.2021 Propunerea legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.
(termen de adoptare tacită: 06.05.2021)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
             Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
6 L83/06.04.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 27.04.2021) 
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

7 L88/06.04.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
(termen de adoptare tacită: 01.05.2021) 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

8 L87/06.04.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
(termen de adoptare tacită: 01.05.2021) 
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

9 L86/06.04.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
(termen de adoptare tacită: 01.05.2021) 
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

10 L89/06.04.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.
 (termen de adoptare tacită: 04.05.2021)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

11 L495/16.09.2019 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
12 L60/22.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2021)                                                         
Comisie fond: Comisia pentru mediu
  Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
13 L61/22.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic.
 (termen de adoptare tacită: 05.05.2021)                                                         
Comisie fond: Comisia pentru mediu
  Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
  Comisia pentru administraţie publică
  Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Respins
14 L68/22.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2021)                                                         
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

15 L77/29.03.2021 Propunerea legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd.  - procedură de urgență
 (termen de adoptare tacită: 12.05.2021)                                                         

Comisie fond: Comisia pentru mediu
  Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

16 L79/29.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 12.05.2021)                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L91/06.04.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

18 L96/12.04.2021 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 15 mai - ”Ziua pictorului național Nicolae Grigorescu”. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 26.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
    Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)

19 L206/09.04.2020 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  – reexaminare/15.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 240/03.06.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport suplimentar de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

20 L270/02.05.2018 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.  - reexaminare/02.04.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 646/16.10.2018)  - respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

21 Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de anchetă referitoare la organizarea acțiunii de evacuare și transfer al pacienților internați la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor”.
 

Fişier comisie de anchetă.pdf
22 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului   de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe - COM (2021) 71 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 71.pdf
23 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conturile economice regionale pentru agricultură - COM (2021) 54 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier COM 54.pdf
24 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prelungirea duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase  cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale - COM (2021) 36 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 36.pdf
25 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare - COM (2020) 796 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 796.pdf
26 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1165/2008, (CE) nr.543/2009, (CE) nr. 1185/2009 și a Directivei 96/16/CE a Consiliului - COM (2021) 37 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

Fişier COM 37.pdf
27 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentul European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor pe perioade de referință ulterioare celor menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 - COM (2021) 25 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 25.pdf
28 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Pachetul Finanțe Digitale:
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune - COM (2020) 590 final;
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind finanțele digitale - COM (2020) 591 final;
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la o strategie a UE privind plățile de retail - COM (2020) 592 final;
- Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei UE 2019/1937 - COM (2020) 593 final;
- Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite - COM (2020) 594 final;
- Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014 și (UE) nr.909/2014 - COM (2020) 595 final;
- Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/ UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 - COM (2020) 596 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier pachet COM~uri.pdf
29 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Reînnoirea parteneriatului cu vecinătatea sudică - o nouă agendă pentru Mediterana - JOIN (2021) 2 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier JOIN 2.pdf
30 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și  Consiliu privind definirea poziției Comisiei ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 22 octombrie 2020 referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor și raportarea cu privire la situația actuală - COM (2020) 851 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 851.pdf
31 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pactul climatic european - COM (2020) 788 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 788.pdf
32 L102/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.


33 L112/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.  


34 L106/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba.  


35 L110/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind anularea unor obligații accesorii. 


36 L109/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie. 


Go to top