Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 05 mai 2021


Descriere De la Pana la Etaj Sala
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (se susțin la sediul Senatului) 09:30 10:30
DECLARAȚII POLITICE (se susțin la sediul Senatului) 10:30 11:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 12:00
Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


             I.  ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (orele  9,30 – 10,30)

             II. DECLARAȚII POLITICE (orele 10,30 - 11,30)

           III. Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Fişier

Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:

 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pactul climatic european - COM (2020) 788 final

Raport: Comisia pentru afaceri europene 

2 L102/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 
3 L112/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.  
4 L106/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba. 
5 L110/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind anularea unor obligații accesorii.
6 L109/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie.
7 L113/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. 
8 L114/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
9 L121/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță. 
10 L122/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
11 L124/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
12 L128/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
13 L129/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
14 L64/22.03.2021 Propunerea legislativă pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2021)                                                         
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
    Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
15 L95/12.04.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Go to top