Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 17 mai 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online)
16:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- Vot final (ora 17,00)
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (ședința secretă pentru soluționarea contestației depuse de doamna senator Diana Iovanovici-Șoșoacă împotriva Hotărârii Biroului permanent nr.13/26 aprilie 2021) 17:30


I.  Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L108/19.04.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
2 L135/04.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
(vot asupra solicitării)
 

3 L138/04.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(vot asupra solicitării)
 

4 b120/31.03.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. 
(vot asupra solicitării)
 

5 L90/06.04.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.                                   


6 L94/06.04.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.    


7 L107/19.04.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.                    


8 b85/16.03.2021 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.


9 L118/26.04.2021 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român. 


10 L119/26.04.2021 Proiectul de lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019. – adoptat de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
11 L85/06.04.2021 Proiectul de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.  - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 20.05.2021) 
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
12 L116/26.04.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
13 L117/26.04.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 
(termen de adoptare tacită: 21.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
14 L130/26.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.
(termen de adoptare tacită: 09.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
15 L154/10.05.2021 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 23.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

Respins
16 L96/12.04.2021 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 15 mai - ”Ziua pictorului național Nicolae Grigorescu”. - procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 26.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Carcterul legii: ordinară

 

Adoptat
17 L98/12.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
(termen de adoptare tacită: 26.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

18 L105/19.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

19 L122/26.04.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

20 L129/26.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L280/11.05.2020 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. - reexaminare/03.11.2020 (la solicitarea Preşedintelui României) - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport suplimentar de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

22 L183/03.04.2018 Legea pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011.- reexaminare/15.04.2021 (la solicitarea Preşedintelui României) - respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

23 L555/18.12.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. - reexaminare/02.04.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 581/20.09.2018) - respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

24 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe - COM (2021) 96 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 96.pdf
25 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE  - COM (2020) 760 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 760.pdf
26 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană și Curtea de Conturi privind examinarea Uniunii Europene prevăzută de mecanismul de examinare a punerii în aplicare al Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC) - COM (2020) 793 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 793.pdf
27 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM (2020) 696  final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 696.pdf
28 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună -  COM (2020) 846 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 846.pdf
29 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 - COM (2020) 698 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 698.pdf
30 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei privind inițiativa cetățenească „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” -  C (2021) 171 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier C 171.pdf
31 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Carte Verde privind îmbătrânirea populației, Promovarea solidarității și a responsabilității între generații - COM (2021) 50 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier COM 50.pdf
32 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Planul european de combatere a cancerului - COM (2021) 44 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 44.pdf
33 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu, Planul de acțiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III – O Agendă ambițioasă pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe ale UE - JOIN (2020) 17 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier JOIN 17.pdf
34 L145/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.


35 L149/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987.


36 L150/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.


37 L152/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare.


38 L92/06.04.2021 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(sub rezerva depunerii raportului)

     II. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 - Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 15 mai 2021, a unor iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  (L104/19.04.2021)      
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. (L115/26.04.2021)


Go to top