Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 mai 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 16:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- Vot final (ora 17,00)


I.  Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L98/12.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 
(termen de adoptare tacită: 26.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
2 L105/19.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
 Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
3 L122/26.04.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.   - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
4 L129/26.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
5 L280/11.05.2020 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.  - reexaminare/03.11.2020 (la solicitarea Preşedintelui României) - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport suplimentar de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
6 L183/03.04.2018 Legea pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  - reexaminare/15.04.2021 (la solicitarea Preşedintelui României) - respinsă de Camera Deputaților
 Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
    Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
7 L555/18.12.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.  - reexaminare/02.04.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 581/20.09.2018) - respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)

Respins
8 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe - COM (2021) 96 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 96.pdf
9 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE  - COM (2020) 760 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 760.pdf
10 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană și Curtea de Conturi privind examinarea Uniunii Europene prevăzută de mecanismul de examinare a punerii în aplicare al Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC) - COM (2020) 793 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 793.pdf
11 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM (2020) 696  final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 696.pdf
12 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună -  COM (2020) 846 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 846.pdf
13 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 - COM (2020) 698 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 698.pdf
14 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Carte Verde privind îmbătrânirea populației, Promovarea solidarității și a responsabilității între generații - COM (2021) 50 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 50.pdf
15 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Planul european de combatere a cancerului - COM (2021) 44 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier COM 44.pdf
16 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu, Planul de acțiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III – O Agendă ambițioasă pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe ale UE - JOIN (2020) 17 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 

Fişier JOIN 17.pdf
17 L145/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(vot asupra solicitării)

18 L149/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987.
(vot asupra solicitării)
 

19 L150/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
(vot asupra solicitării)
 

20 L152/10.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare. 
(vot asupra solicitării)
 

21 Modificări în componenţa unor comisii permanente.
(vot asupra propunerii)
 

22 L97/12.04.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri.                                                             


23 L150/10.05.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru completarea din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.   


24 L100/12.04.2021 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014.
 (termen de adoptare tacită: 26.05.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
              Comisia pentru mediu
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
25 L132/04.05.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 28.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
26 L133/04.05.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. 
(termen de adoptare tacită: 28.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
27 L102/19.04.2021 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 02.06.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
28 L109/19.04.2021 Propunerea legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2021)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Respins
29 L110/19.04.2021 Propunerea legislativă privind anularea unor obligații accesorii.
 (termen de adoptare tacită: 02.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
30 L112/19.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară      
 

Respins
31 L113/26.04.2021 Proiectul de lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.- prioritate legislativă a Guvernului  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.06.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

32 L121/26.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță.   - procedură de urgență                                                
(termen de adoptare tacită: 09.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L138/04.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  
(termen de adoptare tacită: 17.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
 

34 L226/16.04.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  - reexaminare/20.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 849/25.11.2020) procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      
 

35 L155/17.05.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare. 


36 L94/06.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.  
(termen de adoptare tacită: 04.06.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(sub rezerva depunerii raportului)
 

II. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 20 mai 2021, a unor iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (L65/22.03.2021)
 • Propunerea legislativă pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. (L92/06.04.2021
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. (L93/06.04.2021)             
                                      

Go to top