Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 septembrie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (se susțin la sediul Senatului)
09:30 10:30
DECLARAȚII POLITICE (se susțin la sediul Senatului) 10:30 11:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 12:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


I.   ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (orele 9,30 – 10,30)

II.   DECLARAȚII POLITICE (orele 10,30 – 11,30) 

III.    INIȚIATIVE LEGISLTIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L272/07.07.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

2 L253/28.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.
(termen de adoptare tacită: 07.10.2021)                                                                            
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

3 L256/28.06.2021 Propunerea legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
(termen de adoptare tacită: 07.10.2021)                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

4 L264/28.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 07.10.2021)                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

5 L266/28.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.   - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 07.10.2021)                                                                            
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

6 L298/07.07.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
(termen de adoptare tacită: 09.10.2021)                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

7 L303/28.07.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 10.10.2021)                                                                            
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

8 L252/28.06.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică

9 L465/31.07.2020 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România. – reexaminare/21.07.2021 (la solicitarea Preşedintelui României)         
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

10 b238/2021 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă privind modificarea art.131 și 132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară.


11 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea - COM (2021) 189 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 189.pdf
12 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele asimilate mașinilor - COM (2021) 202 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier com 202.pdf
Go to top