Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 decembrie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online)
15:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- vot final (ora 16,00)


      I.    INIȚIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L410/11.10.2021 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
  • Proiectul de lege privind căutarea persoanelor dispărute. 


2 L480/01.11.2021 Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.                                    


3 L484/08.11.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate şi cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru politică externă
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L445/18.10.2021 Proiectul de lege  pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020. – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
   Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru afaceri europene
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L387/14.09.2021 Proiectul de lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998.  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor          
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru politică externă
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L444/18.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru politică externă
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
7 L458/25.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017. – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru politică externă
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L68/10.04.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. – reexaminare/09.09.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 75/30.01.2019) adoptat de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
9 L92/02.03.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene. - reexaminare/16.09.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.456/24.06.2020) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
10 L337/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - reexaminare/14.10.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 529/17.07.2018) - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins
11 L390/14.09.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr.1/2011.  – adoptată de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
12 L447/18.10.2021 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 94 din Legea educației naționale nr.1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                          Comisia pentru știință, inovare și tehnologie
                          Raport de admitere
Caracterul legii: organică 

Adoptat
13 L223/14.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 65 alin. (62) și articolul 68 alin. e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

14 L593/07.11.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 284 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
    Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

15 L494/15.11.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal. 


16 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio – COM (2021) 547 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier B COM 547.pdf
17 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța generală a produselor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului – COM (2021) 346 final
 Raport: Comisia pentru afaceri europene 

Fişier B COM 346 .pdf
Go to top