Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 27 iunie 2022

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online) 15:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- vot final (ora 17,00)


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  (L354/30.05.2022)


2 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei.  (L356/30.05.2022)             


II.     Inițiative legislative și documente europene

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L359/07.06.2022 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia.  
(termen de adoptare tacită: 28.06.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L358/07.06.2022 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 28.06.2022)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L360/07.06.2022 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 29.06.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                          Comisia pentru învățământ
                          Comisia pentru tineret și sport
                          Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
5 L353/30.05.2022 Propunerea legislativă privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 13.09.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei 
                       Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: ordinară     
 

Adoptat
6 L405/27.06.2022
 
Proiectul de lege pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene " – adoptat de Camera Deputaților  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
7 L320/16.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 29.06.2022)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 

Respins
8 L276/02.05.2022 Propunerea legislativă – Legea Pescuitului.
(termen de adoptare tacită: 30.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                         Comisia pentru mediu
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
9 L361/07.06.2022 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                         
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică 

Adoptat
10 L363/07.06.2022 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.
(termen de adoptare tacită: 02.09.2022)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
11 L362/07.06.2022 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat.
(termen de adoptare tacită: 02.09.2022)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
12 L364/07.06.2022 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A.
(termen de adoptare tacită: 05.09.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
13 L398/20.06.2022 Propunerea legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României. - procedură de urgență    
(termen de adoptare tacită: 04.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                         
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
14 L330/23.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
(termen de adoptare tacită: 06.09.2022)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
15 L329/23.05.2022 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holodomorului.
(termen de adoptare tacită: 06.09.2022)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
16 L297/09.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
17 L357/30.05.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 13.09.2022)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru românii de pretutindeni                         
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
18 L355/30.05.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2022)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic                          
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
19 L350/30.05.2022 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației fizice si sportului nr.69/2000.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2022)
Comisie fond: Comisia pentru tineret și sport
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
20 L352/30.05.2022 Propunerea legislativă privind alocarea a 15% din sumele provenite din vânzarea certificatelor de carbon în sistemul medical de stat existent în județele din care au fost cumpărate aceste certificate prin modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 115/2011.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2022)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale                           
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
21 L368/07.06.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru antreprenoriat și turism
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
                                                                                                        
 

Adoptat
22 L90/06.04.2021 Legea pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil. - reexaminare/23.03.2022 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 18/26.01.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins
23 L384/02.09.2009 Legea privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale.– reexaminare/11.04.2011 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi
                        Raport suplimentar de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
24 L162/28.03.2022 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor                                                                                         
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
25 L468/01.11.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ
                        Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
26 L259/02.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                                         
Comisie fond: Comisia pentru învățământ              
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
27 L398/27.09.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art. 94 la Legea educației naționale nr. 1 din    5 ianuarie 2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
28 L399/27.09.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Respins
29 L235/19.04.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorități
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

30 L325/23.05.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

31 L35/07.02.2022 Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică                          
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

32 L157/28.03.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

33 L315/16.05.2022 Propunerea legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român”. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

34 L555/20.12.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – respinsă  de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

35 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 – COM (2022) 150 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 150.pdf
36 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 – COM (2022) 151 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 151.pdf
37 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalații industriale și înființarea Portalului emisiilor industriale – COM (2022) 157 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 157.pdf
38 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia – COM (2022) 242 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 242.pdf
39 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare – COM (2022) 141 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 141.pdf

III.    Vot final

Go to top