Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 29 iunie 2022

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (se susțin la sediul Senatului)
09:30 10:30
DECLARAȚII POLITICE (se susțin la sediul Senatului) 10:30 11:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online)
12:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- vot final (conform hotărârii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare)


I.   ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (orele 9,30 – 10,30)

II.   DECLARAȚII POLITICE (orele 10,30 – 11,30) 

III.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Proiectul de hotărâre privind vacantarea funcției de președinte al Senatului.
 

Fişier PH vacantare.pdf
Adoptat

III.     Inițiative legislative și documente europene

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L407/27.06.2022 Proiectul de lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. – adoptat de Camera Deputaților – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
              Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică


 

Adoptat
2 L532/13.12.2021 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice. – adoptată  de Camera Deputaţilor - reexaminare/24.06.2022 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.295/18.05.2022)  - prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
             Comisia economică, industrii şi servicii
             Comisia pentru constituţionalitate
             Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
  Raport de admitere (a legii) (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
3 L423/27.06.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 11.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
4 L424/27.06.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 11.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
              Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică


 

Respins
5 L33/07.02.2022 Proiectul de lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                          
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 

Adoptat
6 L391/20.06.2022 Proiectul de lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile. – adoptat de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
(sub rezerva depunerii raportului)

7 L482/08.11.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                          Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
 

Adoptat
8 L351/04.09.2019 Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare. - reexaminare/26.04.2022 (la solicitarea Preşedintelui României)           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru sănătate
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
9 L275/02.05.2022 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 122/2006 privind azilul în România. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 30.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Raport de respingere
Caracterul legii: organică
                                                                        
 

10 L235/19.04.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorități
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
11 L325/23.05.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
12 L35/07.02.2022 Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică                          
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
13 L157/28.03.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
14 L315/16.05.2022 Propunerea legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român”. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
15 L555/20.12.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – respinsă  de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
16 L348/30.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 13.09.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
17 L400/20.06.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 04.10.2022)                                                                                                       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
18 L347/30.05.2022 Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
19 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 – COM (2022) 150 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 150.pdf
Adoptat
20 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 – COM (2022) 151 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 151.pdf
Adoptat
21 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalații industriale și înființarea Portalului emisiilor industriale – COM (2022) 157 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 157.pdf
Adoptat
22 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia – COM (2022) 242 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 242.pdf
Adoptat
23 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare – COM (2022) 141 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier com 141.pdf
Adoptat
Go to top