Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 17 octombrie 2022

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 15:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- vot final (ora 16,00)


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 13 și 14 octombrie 2022, a unor iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă privind serviciul extern specializat în resurse umane și salarizare.  (L456/18.07.2022)
  • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  (L457/18.07.2022)                  
  • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  (L485/20.07.2022)


II.     Inițiative legislative și documente europene

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L594/21.09.2022 Proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii.  – adoptat  de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului procedură de urgență
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative din domeniul justiţiei
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
  
 

Adoptat
2 L603/28.09.2022 Proiectul de lege privind organizarea judiciară. - adoptat de Camera Deputaţilor   – prioritate legislativă a Guvernuluiprocedură de urgență
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative din domeniul justiţiei
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
   
 

Adoptat
3 L612/05.10.2022 Proiectul de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor. – adoptat de Camera Deputaţilor prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor  legislative din domeniul justiţiei
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
 

Adoptat
4 L595/27.09.2022 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
(termen de adoptare tacită: 19.10.2022)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru mediu
(sub rezerva depunerii raportului)        
 

5 L596/27.09.2022 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziție publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale și ale acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării și securității. 
(termen de adoptare tacită: 21.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

6 L597/27.09.2022 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii.
(termen de adoptare tacită: 21.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

7 L549/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru tineret și sport
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

8 L579/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 21/1991 a cetățeniei române.
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

9 L581/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin.(2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

10 L576/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru completarea art. 109 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

11 L583/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru completarea art.112 din Legea nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

12 L577/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
(
termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

13 L582/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

14 L569/06.09.2022 Propunerea legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuților. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

15 L570/06.09.2022 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

16 L555/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi                      
    Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

17 L574/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru completarea art. 469 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

18 L557/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art. 154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată. 
(
termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L553/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 252/2003 privind registrul unic de control. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

20 L554/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L564/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru stimularea investițiilor în eficiență energetică și modificarea art. 291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

22 L573/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L556/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 95/2005 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altui act normativ. 
(
termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L565/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 107 din 25 iulie 1996 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 9 octombrie 1996. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L575/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru prorogarea unor termene din Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică şi pentru abrogarea Ordonanţei de Urgentă nr. 166 din 2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)

Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L559/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor agricole și alimentare. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru antreprenoriat și turism
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

27 L566/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
    Comisia pentru antreprenoriat și turism
    Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

28 L551/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

29 L558/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

30 L578/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului. 
(
termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru tineret și sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

31 L580/06.09.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
(termen de adoptare tacită: 20.10.2022)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

Go to top