Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicat de presă

Arţi,16 aprilie 2013

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului României s-a întrunit, marţi, 16 aprilie 2013, sub conducerea domnului senator Liviu Marian POP, în şedinţa sa săptămânală, pentru a dezbate următoarele iniţiative legislative şi propuneri de acte europene:
          - Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului;
          - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
          - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
          - Propunere de modificare a Propunerii Comisiei COM(2011) 607 /F2 de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
          - Propunere de Modificare a Propunerii Comisiei COM(2012) 496 REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
          Dintre iniţiativele menţionate, au atras atenţia în mod deosebit cele două propuneri europene, propuneri care creează cadrul concret, tehnic, prin care se vor introduce măsuri importante privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi susţinerea Garanţiei pentru tineret. De asemenea, cele două acte normative au în vedere reducerea şomajului în rândul tinerilor din zonele cele mai afectate ale Uniunii, prin sprijinirea celor care nu au loc de muncă şi nu urmează un program de educaţie şi formare. Prima dintre aceste două iniţiative vizează în mod special persoanele fizice şi completează alte programe finanţate din Fondul social european. Totodată, propunerea de Regulament va stabili şi misiunea FSE, inclusiv a iniţiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, domeniul de aplicare a asistenţei acordate prin intermediul acesteia, dispoziţiile specifice şi tipurile de cheltuieli eligibile pentru asistenţă.
          În încheierea dezbaterilor, cele două acte normative au fost supuse votului şi au fost avizate favorabil de Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, considerându-se că, sub aspectul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, acestea nu modifică elementele juridice ale propunerii iniţiale la care se face trimitere.
Go to top