Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Şedinţa plenului Senatului - luni, 25 martie 2013

Luni, 25 martie 2013, prima parte a lucrărilor plenului Senatului, alocată dezbaterii şi adoptării iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi, a început cu supunerea la vot şi aprobarea ordinii de zi curente şi a programului de lucru.
În cadrul procedurilor legate de exercitarea controlului parlamentar sub raportul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii în actele legislative adoptate la nivel european, plenului Senatului a fost informat cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona pentru:
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri - COM(2013) 44 final
2. Propunere de Directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare - COM(2013) 71 final
3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului - COM(2013) 42 final
4. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului - COM (2013) 45 final
5. Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 2013/0012 (COD) - COM(2013) 18 final

În calitate de Cameră decizională, Senatul a adoptat următoarele iniţiative legislative:
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de Împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro;
• Proiectul de lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009;
• Proiectul de lege pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Din categoria iniţiativelor cu caracter de prioritate legislativă a Guvernului a fost adoptat Proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege;

Au mai fost adoptate:
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
• Proiectul de lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.

Cu 117 voturi pentru, Proiectul de lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene a fost retrimis la comisia de specialitate.

Plenul Senatului a respins prin vot Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Partea a doua a şedinţei plenului Senatului a fost dedicată programului de întrebări, interpelări şi răspunsuri.
Direcţia de presă a Senatului 25 martie 2013

Go to top