Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației Senatului României la cea de-a 137-a Adunare a UIP și reuniunile asociate Sankt Petersburg, 14-18 octombrie 2017

Cea de-a 137-a Adunare a Uniunii Interparlamentare a avut loc la Sankt Petersburg, în perioada 14-18 octombrie a.c., la invitația Adunării Federale a Federației Ruse.
La sesiunea UIP au participat aproximativ 2000 de delegați – parlamentari din peste 150 de țări, inclusiv 86 președinți de parlamente, experți internaționali, reprezentanți ai ONU și ai altor organizații internaționale, membri ai unor adunări și rețele parlamentare regionale și internaționale.
 
Din delegația Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), condusă de domnul senator Ioan Stan, președintele GRUI, membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat au făcut parte domnul senator Mario-Ovidiu Oprea, membru al Comitetului Director al GRUI, membru al Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport și, respectiv, pentru sănătate publică, precum și doamna senator Silvia-Monica Dinică, membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, membră a Comisiilor economică, industrii și servicii și, respectiv, pentru transporturi și energie din Senat.
 
Programul sesiunii a inclus dezbateri în plenul Adunării, reuniuni ale Consiliului Director și ale celor patru comisii specializate, întâlniri ale grupurilor geopolitice, paneluri tematice s.a.
 
Membrii Adunării au examinat teme de actualitate de pe agenda cooperării interparlamentare, între care: pluralismul cultural și rolul lui în promovarea păcii; dezvoltarea durabilă, cu accent pe gestionarea resurselor de energie; interzicerea armelor nucleare; rolul științei în asigurarea unui standard înalt de sănătate; lupta împotriva HIV/SIDA. 
 
În plenul Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, doamna senator Silvia-Monica Dinică a participat la dezbaterile privind Implicarea sectorului privat în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, în special în domeniul energiei regenerabile, în pregătirea unei viitoare rezoluții a UIP pe aceasta temă. Doamna senator a trecut în revistă cele mai recente inițiative și activități în domeniu ale Parlamentului României, cu referiri la: adoptarea Legii pentru promovarea energiei din resurse regenerabile (2017) și a Legii  privind parteneriatul public-privat (2016), evaluările în curs privind oportunitatea legiferării activității de lobby, monitorizarea parlamentară a activității ANRE, includerea pe agenda parlamentară a Legii privind noua Strategie Energetică a României 2017-2030. Pornind de la experiența și prioritățile României, doamna senator a propus integrarea în viitoarea rezoluție UIP, privind implicarea sectorului privat în sectorul energiei regenerabile, a unui set de recomandări legate de: asigurarea unor politici și procese decizionale transparente, responsabile și incluzive; adoptarea de strategii pe termen mediu și lung, în acord cu obiectivele naționale de dezvoltare durabilă; îmbunătățirea permanentă a cadrelor naționale de reglementare; stimularea cercetării și inovării, în scopul asigurării unor surse de energie sigure și durabile, cu un cost rezonabil; perfecționarea pregătirii forței de muncă în sectorul energiei regenerabile; sensibilizarea și educarea populației cu privire la importanța energiei regenerabile;  intensificarea cooperării interparlamentare în domeniu și consolidarea dialogului dintre UIP și forurile parlamentare specializate precum EUFORES; creșterea asistenței internaționale pentru dezvoltare, destinată tranziției la tehnologii, care valorifică sursele de energie regenerabilă.
 
Domnul senator Mario-Ovidiu Oprea a participat la lucrările Comisiei permanente a UIP pentru Națiunile Unite, în cadrul căreia s-a discutat despre rolul Adunării Generale a ONU în guvernarea internațională și despre perspectivele conturării unei viitoare dimensiuni parlamentare a Națiunilor Unite. Programul de lucru al comisiei a inclus și o dezbatere interactivă privind procesul ONU de interzicere a armelor nucleare, organizată în colaborare cu Rețeaua parlamentarilor pentru dezarmare și neproliferare nucleară și Comisia UIP pentru pace și securitate internațională.
 
În cadrul Consiliului Director, delegația GRUI a prezentat rezultatele Conferinței regionale a UIP privind combaterea violenței împotriva femeilor (București, 12-14 iunie 2017), precum și cele mai recente măsuri adoptate de forul legislativ român după acest eveniment, inclusiv constituirea, sub egida Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă a Camerei Deputaților, a Grupului de lucru intersectorial dedicat celui de-al cincilea Obiectiv al Dezvoltării Durabile - Realizarea egalității de gen și consolidarea statutului femeilor și fetelor. 
 
La finalul sesiunii, membrii UIP au adoptat: documentul intitulat Promovarea pluralismului cultural și a păcii prin dialog interetnic și interreligios, care sintetizează principalele concluzii și recomandări ale dezbaterii generale din plenul Adunării; o rezoluție prin care este marcată împlinirea a 20 de ani de la adoptarea, de către UIP, a Declarației Universale privind Democrația, document de referință care aduce în prim plan rolul central al parlamentului în orice societate democratică; o rezoluție referitoare la criza umanitară și riscurile de securitate determinate de situația minorității Rohingya, prin care condamnă procesul de epurare etnică și solicită guvernului din Myanmar să pună capăt imediat actelor de violență, exodului forțat și încălcărilor flagrante ale drepturilor omului, cărora le cad victima membrii acestei minorități. Totodată, pe parcursul lucrărilor, participanții și-au exprimat profunda îngrijorare față de deteriorarea situației politice, economice, sociale și umanitare din Venezuela, escaladarea actelor de represiune împotriva membrilor opoziției și eforturile de subminare a integrității și autonomiei parlamentului din această țară.
 
La finalul sesiunii, doamna Gabriela Cuevas Barron, membră a Senatului mexican, a fost aleasă în funcția de președinte al UIP, pentru un mandat de trei ani.
 

Go to top